ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 33007
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Centella asiatica (L.) Urb.
Family name

ชื่อวงศ์

Apiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Yamaoka, M. Watanabe, H. Fukuhara et al. FOK 74491
Collected date

วันที่เก็บ

24 Sep 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

90
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

44    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11148 Centella asiatica (L.) Urb. L. Averyanov et al. 3469
2. 11176 Centella asiatica (L.) Urb. L. Averyanov et al. 3823
3. 16938 Centella asiatica (L.) Urb. P. Suksathan 2347
4. 17217 Centella asiatica (L.) Urb. P. Suksathan s.n.
5. 27464 Centella asiatica (L.) Urb. P. Kumphet s.n.
6. 28355 Centella asiatica (L.) Urb. Y. Ochiai, S. Yokoyama 250804 38
7. 30165 Centella asiatica (L.) Urb. NULL
8. 31890 Centella asiatica (L.) Urb. Pranee Palee 884
9. 33427 Centella asiatica (L.) Urb. Jatupol K. 08 208
10. 34458 Centella asiatica (L.) Urb. Warintorn K. 08 288
11. 35949 Centella asiatica (L.) Urb. Jatupol K. 08 290
12. 44823 Centella asiatica (L.) Urb. Yaovanit Polpim HN 1529
13. 44947 Centella asiatica (L.) Urb. Piyawan Winichainan HN 1255
14. 45400 Centella asiatica (L.) Urb. N. Romkham 50
15. 45472 Centella asiatica (L.) Urb. N. Romkham 122
16. 45714 Centella asiatica (L.) Urb. Teeraporn Chaiwanna s.n.
17. 46148 Centella asiatica (L.) Urb. N. Romkham 236
18. 46207 Centella asiatica (L.) Urb. N. Romkham 295
19. 47429 Centella asiatica (L.) Urb. S. Sawangsawat, W. Boonchai 37
20. 62627 Centella asiatica (L.) Urb. W. Pongamornkul, Lisa (D8) 2880
21. 65887 Centella asiatica (L.) Urb. K. Srithi 126
22. 66877 Centella asiatica (L.) Urb. W. Pongamornkul 3459
23. 73650 Centella asiatica (L.) Urb. W. Pongamornkul 4060
24. 73722 Centella asiatica (L.) Urb. W. Pongamornkul 4132
25. 81701 Centella asiatica (L.) Urb. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11741
26. 84187 Centella asiatica (L.) Urb. W. Pongamornkul 4973
27. 86860 Centella asiatica (L.) Urb. C. Glamwaewwong 58 153
28. 89179 Centella asiatica (L.) Urb. N. Muangyen 770
29. 93594 Centella asiatica (L.) Urb. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5777
30. 93983 Centella asiatica (L.) Urb. Khin Myo Htwe 32795
31. 94986 Centella asiatica (L.) Urb. Kamonrat Panta 77
32. 95642 Centella asiatica (L.) Urb. W. Pongamornkul, R. Suksathan, M. Wongnak 6003
33. 95650 Centella asiatica (L.) Urb. Siriporn Pomnat PN 58
34. 96624 Centella asiatica (L.) Urb. C. Glamwaewwong 60 140
35. 101042 Centella asiatica (L.) Urb. S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK 77557
36. 102687 Centella asiatica (L.) Urb. V. Nguanchoo 979
37. 102754 Centella asiatica (L.) Urb. V. Nguanchoo 1057
38. 104292 Centella asiatica (L.) Urb. S. Kamonnate 858
39. 125714 Centella asiatica (L.) Urb. K. Punchay 546
40. 131830 Centella asiatica (L.) Urb. W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 19
41. 132476 Centella asiatica (L.) Urb. W. Pongamornkul 7318
42. 134736 Centella asiatica (L.) Urb. T. Choopan et al. 2020 172
43. 135712 Centella asiatica (L.) Urb. Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH 2714
44. 137480 Centella asiatica (L.) Urb. K. Kertsawang 2734

ปิด

QR code