ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 33910
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Campylotropis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J.F. Maxwell 07-680
Collected date

วันที่เก็บ

28 Oct 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

W. Saisorn
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen shrub 2 m, basal diameter 8-10 mm; bark thin, very finely and sparsely pustular-lenticellate, brown; branchlets light green; ageing brown; raceme axis light green; pedicels dull dark red; calyx light green & red; standard & wings villet, keel whitish with a faint blue hue; all petals fading bluish; anthers pale light yellow; filaments stigma, style white; leaflet blades dull dark green above, pale light green-greyish below.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

43    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2906 Campylotropis sp. W. Nanakorn et al. 2906
2. 2908 Campylotropis sp. W. Nanakorn et al. 2908
3. 6645 Campylotropis sp. W. Nanakorn et al. 6645
4. 6693 Campylotropis sp. W. Nanakorn et al. 6693
5. 6695 Campylotropis sp. W. Nanakorn et al. 6695
6. 8067 Campylotropis sp. W. Nanakorn et al. 8067
7. 10417 Campylotropis sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 94
8. 12379 Campylotropis sp. P. Suksathan 1274
9. 12881 Campylotropis sp. P. Srisanga 411
10. 19394 Campylotropis sp. C. Glamwaewwong 25
11. 23647 Campylotropis sp. P. Srisanga 2656
12. 25458 Campylotropis sp. M. Norsaengsri 276
13. 25459 Campylotropis sp. M. Norsaengsri 277
14. 31281 Campylotropis sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2956
15. 40332 Campylotropis sp. C. Maknoi 2703
16. 43113 Campylotropis sp. Wang Hong 8321
17. 44468 Campylotropis sp. Zhou Shi-shun 3666
18. 48240 Campylotropis sp. M. Norsaengsri 6482
19. 48242 Campylotropis sp. M. Norsaengsri 6484
20. 49825 Campylotropis sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6345
21. 58130 Campylotropis sp. M. Norsaengsri 274
22. 58955 Campylotropis sp. Li-Jianwu 238
23. 59553 Campylotropis sp. Romklao Botanical Garden 0159/2554
24. 62813 Campylotropis sp. M. Norsaengsri 10025
25. 62849 Campylotropis sp. M. Norsaengsri 10061
26. 65753 Campylotropis sp. M. Norsaengsri 10245
27. 65620 Campylotropis sp. M. Norsaengsri 10110
28. 71351 Campylotropis sp. W. Pongamornkul 3791
29. 73034 Campylotropis sp. M. Norsaengsri 10815
30. 75068 Campylotropis sp. M. Norsaengsri 11116
31. 78108 Campylotropis sp. W. Pongamornkul 4453
32. 79270 Campylotropis sp. P. Srisanga, N. Shintani, S. Komatsu & P. Panyachan 3870
33. 79286 Campylotropis sp. K. Sudjit, K. Inpia & O. Thianpom 3
34. 80695 Campylotropis sp. W. Pongamornkul 4552
35. 83093 Campylotropis sp. W. Pongamornkul 4628
36. 84227 Campylotropis sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4095
37. 88149 Campylotropis sp. W. Pongamornkul 5155
38. 89111 Campylotropis sp. N. Muangyen 702
39. 95453 Campylotropis sp. T. Pingyot 52
40. 108510 Campylotropis sp. T. Choopan et al. 2017-204
41. 116939 Campylotropis sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-131
42. 133621 Campylotropis sp. Natdanai Pan-in V 406
43. 135361 Campylotropis sp. W. Rujichaipimon, W. Tanming, P. Suksatan, A. Nuammee, T, Pingyot 145

ปิด

QR code