ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 34160
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aerva sanguinolenta (L.) Blume
Family name

ชื่อวงศ์

AMARANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 2085
Collected date

วันที่เก็บ

20 Dec 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

S. Watthana
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 1 m tall, in dipterocarp forest. Bract white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

84    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 602 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 602
2. 940 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 940
3. 2866 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 2866
4. 3242 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 3242
5. 5451 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5451
6. 5477 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5477
7. 5736 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5736
8. 5751 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5751
9. 8106 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 8106
10. 8793 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 8793
11. 16489 Aerva sanguinolenta (L.) Blume P. Suksathan 2162
12. 22200 Aerva sanguinolenta (L.) Blume P. Srisanga 2260
13. 35326 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8133
14. 38086 Aerva sanguinolenta (L.) Blume S. Watthana & A. Keratikorkul 2863
15. 41000 Aerva sanguinolenta (L.) Blume K. Kertsawang 916
16. 48635 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 7386
17. 50027 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-317
18. 50028 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-1987
19. 51643 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri & N. Romkham 1316
20. 51655 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri & N. Romkham 1328
21. 53008 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7578
22. 56138 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 8908
23. 55741 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 8541
24. 55820 Aerva sanguinolenta (L.) Blume S. Mattapha 527
25. 56719 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1909
26. 60630 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Ling Shein Man 088017
27. 60780 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Ling Shein Man 088238
28. 61150 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086685
29. 61404 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Law Shein 088361
30. 61648 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086913
31. 61700 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Ling Shein Man 087042
32. 64191 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2593
33. 64402 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 2951
34. 65430 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2643
35. 65663 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 10153
36. 66339 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 3379
37. 69635 Aerva sanguinolenta (L.) Blume V. Nguanchoo 171
38. 69763 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Nobuyuki Tanaka & Tomohisa Yukawa 082015
39. 70571 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021386
40. 71115 Aerva sanguinolenta (L.) Blume T. Tiptabiankarn 1729
41. 72070 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 03950
42. 72905 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 10686
43. 72974 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 10755
44. 73368 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Lakoet 0526
45. 74141 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Zhou-Shishun 7343
46. 74823 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Zhou-Shishun 8350
47. 80130 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097679
48. 80645 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3147
49. 81813 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 11847
50. 81893 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 11927
51. 81951 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 11984
52. 83185 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 4721
53. 84118 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 4904
54. 88390 Aerva sanguinolenta (L.) Blume N. Muangyen 242
55. 89130 Aerva sanguinolenta (L.) Blume N. Muangyen 721
56. 90252 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-175
57. 90082 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-5
58. 90480 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-402
59. 92401 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3874
60. 93601 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5784
61. 95628 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 5989
62. 95922 Aerva sanguinolenta (L.) Blume N. Muangyen 1878
63. 98428 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-308
64. 98148 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-028
65. 98478 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-358
66. 101292 Aerva sanguinolenta (L.) Blume S. Wanchan 02
67. 101759 Aerva sanguinolenta (L.) Blume P. Panyadee & W. Pongamornkul 047
68. 106233 Aerva sanguinolenta (L.) Blume P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 689
69. 107443 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-214
70. 107470 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-244
71. 107589 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-377
72. 108359 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 6567
73. 109174 Aerva sanguinolenta (L.) Blume S.T.Chiu 07136
74. 110316 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5433
75. 109552 Aerva sanguinolenta (L.) Blume S. Wanchan 02
76. 112232 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-330
77. 113172 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6775
78. 115281 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 816
79. 116173 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6825
80. 116896 Aerva sanguinolenta (L.) Blume T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-088
81. 120881 Aerva sanguinolenta (L.) Blume N. Muangyen 2863
82. 120902 Aerva sanguinolenta (L.) Blume N. Muangyen 2884
83. 121039 Aerva sanguinolenta (L.) Blume N. Muangyen 3021
84. 122657 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-127

ปิด

QR code