ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 35437
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Antidesma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8257
Collected date

วันที่เก็บ

12 Dec 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree ca. 4 m tall; fruits red when young, black when ripe.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

207    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 011
2. 1332 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 1332
3. 964 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 964
4. 1834 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 1834
5. 1844 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 1844
6. 1862 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 1862
7. 4301 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4301
8. 3412 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 3412
9. 3524 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 3524
10. 10536 Antidesma sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 197
11. 3832 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 3832
12. 3918 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 3918
13. 4168 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4168
14. 4259 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4259
15. 4534 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4534
16. 4688 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4688
17. 5084 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 5084
18. 5143 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 5143
19. 6276 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6276
20. 6331 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6331
21. 6339 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6339
22. 6843 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6843
23. 6894 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6894
24. 7165 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 7165
25. 7367 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 7367
26. 7534 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 7534
27. 8038 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 8038
28. 8937 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 8937
29. 9038 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9038
30. 9064 Antidesma sp. P. Thongson 38
31. 11035 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 11035
32. 9133 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9133
33. 9190 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9190
34. 9354 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9354
35. 11087 Antidesma sp. W. Pongamornkul 105
36. 9480 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9480
37. 9631 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9631
38. 10468 Antidesma sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 127
39. 11280 Antidesma sp. Thon 10
40. 11397 Antidesma sp. W. Pongamornkul 136
41. 11584 Antidesma sp. Sucheera s.n.
42. 12187 Antidesma sp. W. La-ongsri 20
43. 13986 Antidesma sp. P. Srisanga & S. Watthana 652
44. 14045 Antidesma sp. P. Srisanga & S. Watthana 711
45. 14674 Antidesma sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 886
46. 14716 Antidesma sp. K. Larsen 45326
47. 14733 Antidesma sp. K. Larsen 45470
48. 15261 Antidesma sp. P. Srisanga 976
49. 15917 Antidesma sp. P. Srisanga & C. Puff 1095
50. 17642 Antidesma sp. P. Srisanga 1421
51. 17730 Antidesma sp. W. Pongamornkul 656
52. 18008 Antidesma sp. P. Srisanga 1561
53. 18024 Antidesma sp. P. Srisanga 1577
54. 18775 Antidesma sp. W. Nanakorn 593
55. 18796 Antidesma sp. W. Nanakorn 695
56. 19107 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 19107
57. 19225 Antidesma sp. S. Watthana and T. Riyapan 936
58. 20226 Antidesma sp. M. Norsaengsri 1285
59. 20529 Antidesma sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1428
60. 20532 Antidesma sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1431
61. 20639 Antidesma sp. M. Norsaengsri 1537
62. 21231 Antidesma sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2105
63. 22898 Antidesma sp. S. Watthana 1740
64. 23165 Antidesma sp. P. Srisanga 2545
65. 23178 Antidesma sp. P. Srisanga 2558
66. 23390 Antidesma sp. K. Kertsawang 36
67. 25110 Antidesma sp. C. Glamwaewwong 1060
68. 25814 Antidesma sp. Bot. KU 2006.11
69. 27241 Antidesma sp. K. Wangwasit 051222-21
70. 27523 Antidesma sp. C. Maknoi 710
71. 27708 Antidesma sp. C. Maknoi 894
72. 27882 Antidesma sp. K. Wangwasit 050615-26
73. 27884 Antidesma sp. K. Wangwasit 050615-28
74. 33232 Antidesma sp. Jatupol K. 07-013
75. 33242 Antidesma sp. Jatupol K. 07-023
76. 33046 Antidesma sp. Warintorn K. 07-030
77. 35246 Antidesma sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8038
78. 35577 Antidesma sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8410
79. 39022 Antidesma sp. W. Pongamornkul 2367
80. 40834 Antidesma sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6054
81. 41277 Antidesma sp. S. Watthana & P. Srisanga 3277
82. 41294 Antidesma sp. S. Watthana 3306
83. 44286 Antidesma sp. S. Gardner & S. Khumchompoo ST2065
84. 44373 Antidesma sp. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0881
85. 45139 Antidesma sp. M. Tanaros 542
86. 45140 Antidesma sp. M. Tanaros 543
87. 45597 Antidesma sp. K. Chayamarit, T. Santisuk, T. Wongprasert, T. Boonthavikoon, R. Pooma, S. Suddee, K. Phattarahirankanok 2955
88. 45678 Antidesma sp. D. Khrueasan MS67
89. 45679 Antidesma sp. D. Khrueasan MS74
90. 45680 Antidesma sp. D. Khrueasan MS322
91. 45681 Antidesma sp. D. Khrueasan MS-322
92. 45699 Antidesma sp. D. Khrueasan MS-262
93. 45700 Antidesma sp. D. Khrueasan MS395
94. 45709 Antidesma sp. D. Khrueasan MS66
95. 46071 Antidesma sp. C. Maknoi 3766
96. 46411 Antidesma sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 25
97. 46456 Antidesma sp. W. Pongamornkul 2531
98. 47973 Antidesma sp. M. Norsaengsri 7142
99. 48594 Antidesma sp. M. Norsaengsri 7345
100. 48597 Antidesma sp. M. Norsaengsri 7348
101. 48439 Antidesma sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai T-16891
102. 48447 Antidesma sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai s.n.
103. 48690 Antidesma sp. M. Norsaengsri s.n.
104. 49463 Antidesma sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai s.n.
105. 50119 Antidesma sp. M N. Tamura T-60255
106. 50252 Antidesma sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52570
107. 50443 Antidesma sp. Hiroshige Koyama T-61132
108. 50581 Antidesma sp. P. Wessumritt 163
109. 54368 Antidesma sp. T. Yingkhachorn 46
110. 56210 Antidesma sp. M. Norsaengsri 801
111. 56215 Antidesma sp. M. Norsaengsri 796
112. 56219 Antidesma sp. M. Norsaengsri 792
113. 57106 Antidesma sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 221
114. 57122 Antidesma sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 237
115. 57158 Antidesma sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 273
116. 58530 Antidesma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9565
117. 58534 Antidesma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9569
118. 58557 Antidesma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9592
119. 59227 Antidesma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9764
120. 65372 Antidesma sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2444
121. 62081 Antidesma sp. D. Khrueasan MS-257
122. 62290 Antidesma sp. Romklao Botanical Garden 0577/2555
123. 62319 Antidesma sp. Romklao Botanical Garden 0606/2555
124. 62724 Antidesma sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1148
125. 63441 Antidesma sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6693
126. 63458 Antidesma sp. M. Norsaengsri 6714
127. 63579 Antidesma sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6654
128. 64042 Antidesma sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6955
129. 64470 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3019
130. 64485 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3034
131. 65710 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10202
132. 66237 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3275
133. 66838 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10436
134. 66851 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10449
135. 66902 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3484
136. 66920 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3502
137. 67659 Antidesma sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 926
138. 67678 Antidesma sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 945
139. 67825 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10505
140. 68064 Antidesma sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0331
141. 70927 Antidesma sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5750
142. 71516 Antidesma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1053
143. 71528 Antidesma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1065
144. 71867 Antidesma sp. B. Pantarod 6
145. 71931 Antidesma sp. J. Towaranonte s.n.
146. 73045 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11212
147. 73046 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11213
148. 72832 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10943
149. 73092 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11260
150. 73174 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11344
151. 73175 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11345
152. 73178 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11348
153. 73179 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11349
154. 73357 Antidesma sp. C. Lakoet 0515
155. 73924 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11454
156. 74867 Antidesma sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10849
157. 75137 Antidesma sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2308
158. 75374 Antidesma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095460
159. 75665 Antidesma sp. W. Tanming 553
160. 79146 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-341
161. 79112 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-307
162. 78967 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-163
163. 79012 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-208
164. 79098 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-293
165. 79264 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-459
166. 79265 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-460
167. 81400 Antidesma sp. M. Norsaengsri 12195
168. 82095 Antidesma sp. M. Norsaengsri 12127
169. 84393 Antidesma sp. K. Kertsawang 3247
170. 84196 Antidesma sp. W. Pongamornkul 4982
171. 85419 Antidesma sp. C. Maknoi 8067
172. 86357 Antidesma sp. M. Wongnak s.n.
173. 92486 Antidesma sp. L. Kamkom s.n.
174. 92489 Antidesma sp. R. Suksathan 208
175. 92612 Antidesma sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-003
176. 92697 Antidesma sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-088
177. 95583 Antidesma sp. W. Pongamornkul 5944
178. 95612 Antidesma sp. W. Pongamornkul 5973
179. 96462 Antidesma sp. Mahasarakham University 145
180. 96571 Antidesma sp. C. Glamwaewwong 087/60
181. 96718 Antidesma sp. C. Glamwaewwong 234/60
182. 97110 Antidesma sp. P. Phaosrichai 494
183. 97052 Antidesma sp. P. Phaosrichai 436
184. 97163 Antidesma sp. P. Phaosrichai 547
185. 98606 Antidesma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-083
186. 101179 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6200
187. 101693 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6234
188. 101694 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6235
189. 101701 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6242
190. 104533 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6310
191. 104538 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6315
192. 104576 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6353
193. 104597 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6374
194. 104632 Antidesma sp. C. Maknoi 5776
195. 104902 Antidesma sp. C. Maknoi 6058
196. 105532 Antidesma sp. C. Maknoi 6875
197. 105621 Antidesma sp. C. Maknoi 7049
198. 105773 Antidesma sp. Pimsiri PN038
199. 105806 Antidesma sp. Pimsiri PN090
200. 107077 Antidesma sp. C. Maknoi 4842
201. 107105 Antidesma sp. C. Maknoi 4873
202. 111144 Antidesma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-092
203. 111050 Antidesma sp. K. Kertsawang 4619
204. 111312 Antidesma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-260
205. 111355 Antidesma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-303
206. 113183 Antidesma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3877
207. 113263 Antidesma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3956

ปิด

QR code