ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 35524
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dendrophthoe sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LORANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8348
Collected date

วันที่เก็บ

13 Dec 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

A.N. Start
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Parasite. Host plant: Castanopsis. Fruits red and purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

36    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 817 Dendrophthoe sp. W. Nanakorn et al. 817
2. 2370 Dendrophthoe sp. W. Nanakorn et al. 2370
3. 19074 Dendrophthoe sp. W. Nanakorn et al. 19074
4. 20593 Dendrophthoe sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1492
5. 35670 Dendrophthoe sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8515
6. 49027 Dendrophthoe sp. T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom & A. Nalamphoon T-11744
7. 50418 Dendrophthoe sp. Shunsuke Tsugaru T-61819
8. 51043 Dendrophthoe sp. W. Pongamornkul 2649
9. 56887 Dendrophthoe sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9197
10. 62156 Dendrophthoe sp. ANS TH09-010
11. 62157 Dendrophthoe sp. ANS TH09-011
12. 62158 Dendrophthoe sp. ANS TH09-012
13. 62160 Dendrophthoe sp. ANS TH09-014
14. 62162 Dendrophthoe sp. ANS TH09-016
15. 62163 Dendrophthoe sp. ANS TH09-018
16. 62164 Dendrophthoe sp. ANS TH09-019
17. 62165 Dendrophthoe sp. ANS TH09-020
18. 71382 Dendrophthoe sp. W. Pongamornkul 3822
19. 76645 Dendrophthoe sp. M. Norsaengsri 11026
20. 76650 Dendrophthoe sp. M. Norsaengsri 11031
21. 81886 Dendrophthoe sp. M. Norsaengsri 11920
22. 82952 Dendrophthoe sp. M. Norsaengsri 12336
23. 94201 Dendrophthoe sp. W. Pongamornkul 5901
24. 95928 Dendrophthoe sp. M. Norsaengsri & P. Srisanga 10816
25. 101150 Dendrophthoe sp. W. Pongamornkul 6171
26. 111184 Dendrophthoe sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-132
27. 113837 Dendrophthoe sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-087
28. 117088 Dendrophthoe sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-281
29. 120615 Dendrophthoe sp. N. Muangyen 2598
30. 121057 Dendrophthoe sp. N. Muangyen 3039
31. 123613 Dendrophthoe sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-149
32. 128124 Dendrophthoe sp. K. Inthamma 983
33. 128130 Dendrophthoe sp. K. Inthamma 989
34. 130972 Dendrophthoe sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1245
35. 131039 Dendrophthoe sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1312
36. 139151 Dendrophthoe sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 466

ปิด

QR code