ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 38212
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sterculia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Wessumritt 146
Collected date

วันที่เก็บ

10 Apr 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

P. Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 6 m in evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chumphon, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

94    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 499 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 499
2. 1179 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 1179
3. 2878 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 2878
4. 3545 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 3545
5. 3939 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 3939
6. 4206 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 4206
7. 5229 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 5229
8. 5674 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 5674
9. 5915 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 5915
10. 6335 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 6335
11. 6930 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 6930
12. 6958 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 6958
13. 7687 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 7687
14. 8187 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 8187
15. 8735 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 8735
16. 8767 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 8767
17. 9046 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 9046
18. 9136 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 9136
19. 9155 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 9155
20. 9250 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 9250
21. 9918 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 9918
22. 10695 Sterculia sp. Serm 29
23. 10734 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 10734
24. 12158 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 12158
25. 14299 Sterculia sp. M. Norsaengsri 870
26. 20410 Sterculia sp. P. Thongson 155
27. 20438 Sterculia sp. P. Thongson 183
28. 21035 Sterculia sp. M. Norsaengsri 1608
29. 25007 Sterculia sp. K. Kertsawang 469
30. 27179 Sterculia sp. P. Suksathan 3826
31. 27746 Sterculia sp. C. Maknoi 932
32. 29116 Sterculia sp. S. Watthana & H. Kurzweil 2171
33. 30185 Sterculia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-49
34. 34037 Sterculia sp. S. Watthana 2702
35. 37861 Sterculia sp. M. Norsaengsri 3827
36. 37988 Sterculia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3102
37. 38597 Sterculia sp. W. Pongamornkul 2447
38. 42851 Sterculia sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3426
39. 44568 Sterculia sp. P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1463
40. 44572 Sterculia sp. S. Gardner, P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1214
41. 45164 Sterculia sp. M. Tanaros 567
42. 45335 Sterculia sp. C. Maknoi 3526
43. 45841 Sterculia sp. C. Maknoi 3657
44. 48125 Sterculia sp. W. Boonprakop 0134
45. 48169 Sterculia sp. W. Boonprakop 0189
46. 48279 Sterculia sp. M. Norsaengsri 6522
47. 48805 Sterculia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 34007
48. 48806 Sterculia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-30485
49. 48807 Sterculia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33032
50. 48819 Sterculia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam & Thawatchai Wongprasert T-30536
51. 49648 Sterculia sp. S. Gardner & P. Tippayasri ST1330
52. 51697 Sterculia sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1372
53. 53198 Sterculia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7666
54. 53231 Sterculia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7699
55. 56918 Sterculia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9228
56. 57057 Sterculia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9336
57. 57876 Sterculia sp. T. Phoonlap 01
58. 57711 Sterculia sp. C. Maknoi 4130
59. 62815 Sterculia sp. M. Norsaengsri 10027
60. 63438 Sterculia sp. M. Norsaengsri 6690
61. 63600 Sterculia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6676
62. 63733 Sterculia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6620
63. 64430 Sterculia sp. W. Pongamornkul 2979
64. 65114 Sterculia sp. K. Srithi 683
65. 66458 Sterculia sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3277
66. 67661 Sterculia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 928
67. 68501 Sterculia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3073
68. 73220 Sterculia sp. M. Norsaengsri 11392
69. 73391 Sterculia sp. C. Lakoet 0549
70. 75073 Sterculia sp. M. Norsaengsri 11022
71. 79028 Sterculia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-224
72. 80236 Sterculia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-52
73. 87055 Sterculia sp. C. Glamwaewwong 348/58
74. 91995 Sterculia sp. K. Kertsawang 3560
75. 97035 Sterculia sp. C. Maknoi 5539
76. 100825 Sterculia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-428
77. 101174 Sterculia sp. W. Pongamornkul 6195
78. 105013 Sterculia sp. C. Maknoi 6202
79. 104691 Sterculia sp. C. Maknoi 5566
80. 104777 Sterculia sp. C. Maknoi 5653
81. 104860 Sterculia sp. C. Maknoi 5736
82. 105051 Sterculia sp. C. Maknoi 6240
83. 105096 Sterculia sp. C. Maknoi 6286
84. 105944 Sterculia sp. W. Pongamornkul 6420
85. 106820 Sterculia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 540
86. 106916 Sterculia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 627
87. 114058 Sterculia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-308
88. 115392 Sterculia sp. C. Maknoi 5237
89. 115395 Sterculia sp. C. Maknoi 5240
90. 117075 Sterculia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-268
91. 117010 Sterculia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-203
92. 118589 Sterculia sp. K. Kertsawang 3895
93. 120718 Sterculia sp. N. Muangyen 2700
94. 120864 Sterculia sp. N. Muangyen 2846

ปิด

QR code