ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 38197
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Flemingia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Wessumritt 123
Collected date

วันที่เก็บ

9 Apr 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Wanwisa Hiranwong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub in evergreen forest. Flower pink. Pod green. Seed edible.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chumphon, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

56    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7693 Flemingia sp. W. Nanakorn et al. 7693
2. 58171 Flemingia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8703
3. 63414 Flemingia sp. Li-Jianwu 426
4. 70846 Flemingia sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack, Lee VEU et al. 57
5. 78307 Flemingia sp. V. Nguanchoo 206
6. 90406 Flemingia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 328
7. 95022 Flemingia sp. Chusie, Trithip Sukho MRT 3
8. 98366 Flemingia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 246
9. 98404 Flemingia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 284
10. 98552 Flemingia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 29
11. 106902 Flemingia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 613
12. 108370 Flemingia sp. W. Pongamornkul 6578
13. 109545 Flemingia sp. Benjaporn Phookaphin 3
14. 110825 Flemingia sp. N. Muangyen 2038
15. 113138 Flemingia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6743
16. 113780 Flemingia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 30
17. 114263 Flemingia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 79
18. 114853 Flemingia sp. Henrik Balslev, Sawita Yooprasert, Rumrada Meeboonya, Preecha Karaket 8736
19. 115697 Flemingia sp. K. Wangwasit 180124 53
20. 117209 Flemingia sp. N. Muangyen 2476
21. 117290 Flemingia sp. N. Muangyen 2557
22. 120981 Flemingia sp. N. Muangyen 2963
23. 121003 Flemingia sp. N. Muangyen 2985
24. 121091 Flemingia sp. N. Muangyen 3073
25. 121940 Flemingia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1275
26. 122386 Flemingia sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9226
27. 124820 Flemingia sp. N. Muangyen 3397
28. 124846 Flemingia sp. N. Muangyen 3423
29. 125111 Flemingia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 733
30. 125278 Flemingia sp. W. Pongamornkul 7021
31. 125535 Flemingia sp. N. Muangyen 3616
32. 125617 Flemingia sp. N. Muangyen 3697
33. 130256 Flemingia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2432
34. 131226 Flemingia sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang, U. Thongnak 4576
35. 131271 Flemingia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang, U. Thongnak 4624
36. 132301 Flemingia sp. W. Pongamornkul 7427
37. 132502 Flemingia sp. W. Pongamornkul 7382
38. 133261 Flemingia sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1049
39. 133263 Flemingia sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1051
40. 133735 Flemingia sp. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7631
41. 134604 Flemingia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3239
42. 135999 Flemingia sp. W. Pongamornkul 7961
43. 136003 Flemingia sp. W. Pongamornkul 7965
44. 136381 Flemingia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3406
45. 136457 Flemingia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3482
46. 137534 Flemingia sp. K. Inthamma 1118
47. 137654 Flemingia sp. K. Inthamma 1238
48. 137663 Flemingia sp. K. Inthamma 1247
49. 139074 Flemingia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 383
50. 140043 Flemingia sp. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9243
51. 140480 Flemingia sp. Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe 101702
52. 140932 Flemingia sp. W. Pongamornkul 8097
53. 141012 Flemingia sp. W. Pongamornkul 8177
54. 142071 Flemingia sp. W. Pongamornkul 8571
55. 142399 Flemingia sp. W. Pongamornkul 8700
56. 142548 Flemingia sp. W. Pongamornkul 8849

ปิด

QR code