ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 38403
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Psychotria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi & P. Srisanga 2175
Collected date

วันที่เก็บ

13 May 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small shrub, flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

58    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3438 Psychotria sp. W. Nanakorn et al. 3438
2. 4474 Psychotria sp. W. Nanakorn et al. 4474
3. 6357 Psychotria sp. W. Nanakorn et al. 6357
4. 13324 Psychotria sp. McDonald et al. 5697
5. 11666 Psychotria sp. P. Srisanga 254
6. 12713 Psychotria sp. T.G. Laman 111
7. 16760 Psychotria sp. Puff 990916.1.5
8. 16761 Psychotria sp. Puff 990916.1.6
9. 19124 Psychotria sp. W. Nanakorn et al. 19124
10. 21194 Psychotria sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2068
11. 23153 Psychotria sp. P. Srisanga 2533
12. 23200 Psychotria sp. P. Srisanga 2580
13. 23210 Psychotria sp. P. Srisanga 2590
14. 36034 Psychotria sp. Jatupol K. 08-375
15. 40267 Psychotria sp. C. Maknoi 2629
16. 40280 Psychotria sp. C. Maknoi 2642
17. 42289 Psychotria sp. Zhou Shi-shun 3423
18. 49691 Psychotria sp. K. Iwatsuki, H. Koyama, M. Hutoh & A. Chintayungkun T-8469
19. 49692 Psychotria sp. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-14724
20. 50002 Psychotria sp. T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka & M. Hutoh M-13636
21. 50139 Psychotria sp. K. Iwatsuki, H. Koyama, M. Hutoh & A. Chintayungkun T-8408
22. 50140 Psychotria sp. T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom & A. Nalamphoon T-11591
23. 50163 Psychotria sp. T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka & M. Hutoh M-13377
24. 52388 Psychotria sp. M. Norsaengsri 1587
25. 56760 Psychotria sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1950
26. 57170 Psychotria sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 285
27. 58253 Psychotria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8785
28. 59920 Psychotria sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2076
29. 60206 Psychotria sp. Zhou Shishun 3795
30. 63023 Psychotria sp. Li-Jianwu 664
31. 65904 Psychotria sp. K. Srithi 685
32. 66315 Psychotria sp. W. Pongamornkul 3355
33. 67864 Psychotria sp. M. Norsaengsri 10544
34. 73483 Psychotria sp. C. Lakoet 0643
35. 79015 Psychotria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-211
36. 84161 Psychotria sp. W. Pongamornkul 4947
37. 84246 Psychotria sp. S. Watthana & P. Srisanga 3079
38. 88300 Psychotria sp. W. Pongamornkul 5306
39. 89032 Psychotria sp. N. Muangyen 623
40. 93150 Psychotria sp. N. Turreira-Garcia 393
41. 93257 Psychotria sp. N. Turreira Garcia 531
42. 95069 Psychotria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-108
43. 94923 Psychotria sp. D. Argyriou 438
44. 95188 Psychotria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-227
45. 95202 Psychotria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-241
46. 98659 Psychotria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-136
47. 100762 Psychotria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-365
48. 104804 Psychotria sp. C. Maknoi 5680
49. 104753 Psychotria sp. C. Maknoi 5629
50. 104854 Psychotria sp. C. Maknoi 5730
51. 104963 Psychotria sp. C. Maknoi 6120
52. 105318 Psychotria sp. T. Khambai 224
53. 105500 Psychotria sp. C. Maknoi 6843
54. 105594 Psychotria sp. C. Maknoi 7022
55. 105904 Psychotria sp. W. Pongamornkul 6517
56. 110295 Psychotria sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5412
57. 110329 Psychotria sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5446
58. 111451 Psychotria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-399

ปิด

QR code