ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 38552
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Memecylon sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Melastomataceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, P. Srisanga 2324
Collected date

วันที่เก็บ

15 May 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small tree, flowers bluish.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

158    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 847 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 847
2. 967 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 967
3. 1671 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 1671
4. 3347 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 3347
5. 3863 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 3863
6. 4117 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 4117
7. 7436 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 7436
8. 7184 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 7184
9. 8817 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 8817
10. 9144 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 9144
11. 10526 Memecylon sp. P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 187
12. 12382 Memecylon sp. P. Suksathan 1277
13. 14975 Memecylon sp. S. Watthana, S. Intamusik, P. Suksathan 515
14. 15232 Memecylon sp. P. Srisanga 947
15. 20626 Memecylon sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan, R. Pongsattayapipat 1525
16. 23785 Memecylon sp. P. Srisanga 2706
17. 27652 Memecylon sp. C. Maknoi 838
18. 25950 Memecylon sp. P. Suksathan 3607
19. 27528 Memecylon sp. C. Maknoi 715
20. 27873 Memecylon sp. K. Wangwasit 50615 16
21. 31763 Memecylon sp. C. Maknoi, R. Pongsattayapipat 1170
22. 31791 Memecylon sp. C. Maknoi, R. Pongsattayapipat 1198
23. 34597 Memecylon sp. P. Suksathan 4404
24. 36009 Memecylon sp. Jatupol K. 08 350
25. 36646 Memecylon sp. C. Maknoi 1966
26. 37218 Memecylon sp. C. Maknoi 2100
27. 37979 Memecylon sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3076
28. 37999 Memecylon sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3436
29. 38026 Memecylon sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3677
30. 38391 Memecylon sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2163
31. 38417 Memecylon sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2189
32. 38490 Memecylon sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2262
33. 41225 Memecylon sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5614
34. 41444 Memecylon sp. M. Norsaengsri 4130
35. 45291 Memecylon sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3613
36. 45512 Memecylon sp. N. Romkham 162
37. 45918 Memecylon sp. C. Maknoi 3831
38. 46293 Memecylon sp. S. Sawangsawat 22
39. 46801 Memecylon sp. M. Tanaros 202
40. 49018 Memecylon sp. M. Tagawa, K. Iwatsuki, N. Fukuoka T 1067
41. 49138 Memecylon sp. S. Watthana 3401
42. 49964 Memecylon sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33606
43. 49966 Memecylon sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33704
44. 50387 Memecylon sp. H. Takahashi T 63402
45. 50416 Memecylon sp. Shunsuke Tsugaru T 61658
46. 50568 Memecylon sp. P. Wessumritt 111
47. 50622 Memecylon sp. P. Wessumritt, W. Boonchai 43
48. 52193 Memecylon sp. W. La-ongsri, N. Romkham 1435
49. 52946 Memecylon sp. C. Maknoi 3941
50. 53388 Memecylon sp. M. Norsaengsri 5649
51. 53875 Memecylon sp. C. Maknoi 3157
52. 54358 Memecylon sp. T. Yingkhachorn 35
53. 54926 Memecylon sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1839
54. 55884 Memecylon sp. S. Bunwong et al. 215
55. 55887 Memecylon sp. S. Bunwong et al. 264
56. 56962 Memecylon sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2047
57. 57675 Memecylon sp. C. Maknoi 4092
58. 57847 Memecylon sp. P. Thongroy 57
59. 58198 Memecylon sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8730
60. 58463 Memecylon sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9498
61. 58472 Memecylon sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9507
62. 59115 Memecylon sp. Yin-Jiangtao 1860
63. 59560 Memecylon sp. Romklao Botanical Garden 2554 166
64. 59917 Memecylon sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2073
65. 62559 Memecylon sp. Romklao Botanical Garden 2555 499
66. 63431 Memecylon sp. M. Norsaengsri 6683
67. 63462 Memecylon sp. M. Norsaengsri 6718
68. 63711 Memecylon sp. M. Norsaengsri 3711
69. 63911 Memecylon sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9929
70. 66123 Memecylon sp. M. Norsaengsri 6825
71. 66691 Memecylon sp. C. Maknoi 4192
72. 67455 Memecylon sp. M. Norsaengsri et al. 14
73. 67519 Memecylon sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 785
74. 67666 Memecylon sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 933
75. 68209 Memecylon sp. C. Maknoi 4314
76. 70498 Memecylon sp. C. Maknoi 3365
77. 70515 Memecylon sp. C. Maknoi 5843
78. 71462 Memecylon sp. W. Pongamornkul 3902
79. 71512 Memecylon sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1049
80. 72662 Memecylon sp. C. Maknoi 4897
81. 76214 Memecylon sp. C. Maknoi 6760
82. 81246 Memecylon sp. C. Maknoi 7428
83. 83171 Memecylon sp. W. Pongamornkul 4707
84. 83254 Memecylon sp. W. Pongamornkul 4789
85. 83267 Memecylon sp. W. Pongamornkul 4802
86. 83306 Memecylon sp. C. Maknoi 7823
87. 84498 Memecylon sp. K. Kertsawang 3351
88. 84886 Memecylon sp. S. Watthana, W. La-ongsri 3965
89. 85794 Memecylon sp. W. Pongamornkul et al. 5133
90. 86073 Memecylon sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 77
91. 86182 Memecylon sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 186
92. 86285 Memecylon sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 289
93. 86397 Memecylon sp. M. Wongnak 868
94. 86961 Memecylon sp. C. Glamwaewwong 58 254
95. 87435 Memecylon sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 277
96. 87502 Memecylon sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 344
97. 94344 Memecylon sp. N. Muangyen 1471
98. 95582 Memecylon sp. W. Pongamornkul 5943
99. 96288 Memecylon sp. Prince of Songkla University 4
100. 96402 Memecylon sp. Mahasarakham University 85
101. 96449 Memecylon sp. Mahasarakham University 132
102. 98884 Memecylon sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 361
103. 101695 Memecylon sp. W. Pongamornkul 6236
104. 102199 Memecylon sp. K. Kertsawang 4463
105. 104551 Memecylon sp. W. Pongamornkul 6328
106. 104636 Memecylon sp. C. Maknoi 5780
107. 104662 Memecylon sp. C. Maknoi 5895
108. 104965 Memecylon sp. C. Maknoi 6122
109. 105328 Memecylon sp. T. Khambai 234
110. 105508 Memecylon sp. C. Maknoi 6851
111. 105526 Memecylon sp. C. Maknoi 6869
112. 105606 Memecylon sp. C. Maknoi 7034
113. 105677 Memecylon sp. Thitiporn Pingyot 134
114. 109863 Memecylon sp. TLBG 406
115. 110760 Memecylon sp. N. Muangyen 1971
116. 110898 Memecylon sp. K. Kertsawang 4468
117. 110917 Memecylon sp. K. Kertsawang 4487
118. 110925 Memecylon sp. K. Kertsawang 4495
119. 113056 Memecylon sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6661
120. 113089 Memecylon sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6694
121. 113158 Memecylon sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6761
122. 114111 Memecylon sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 361
123. 114965 Memecylon sp. T. Choopan et al. 2018 237
124. 116009 Memecylon sp. K. Wangwasit 180911 30
125. 116239 Memecylon sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6891
126. 116406 Memecylon sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 30
127. 118353 Memecylon sp. K. Inthamma 241
128. 118260 Memecylon sp. K. Inthamma 148
129. 118481 Memecylon sp. K. Inthamma 380
130. 118533 Memecylon sp. K. Kertsawang 3839
131. 118629 Memecylon sp. K. Kertsawang 3935
132. 118633 Memecylon sp. K. Kertsawang 3939
133. 122058 Memecylon sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1392
134. 123469 Memecylon sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 7
135. 125296 Memecylon sp. W. Pongamornkul 7039
136. 127248 Memecylon sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1883
137. 126865 Memecylon sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4107
138. 127768 Memecylon sp. P. Panyadee 124
139. 129462 Memecylon sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4320
140. 129530 Memecylon sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4388
141. 129531 Memecylon sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4389
142. 129727 Memecylon sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4585
143. 130908 Memecylon sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1181
144. 132873 Memecylon sp. Supalak Pumikong 2019 27
145. 133372 Memecylon sp. P. Srisanga 4650
146. 133748 Memecylon sp. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7644
147. 134084 Memecylon sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3549
148. 134287 Memecylon sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3721
149. 134498 Memecylon sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3129
150. 134590 Memecylon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3225
151. 135304 Memecylon sp. C. Leeratiwong 21 1761
152. 137463 Memecylon sp. K. Kertsawang 2717
153. 137774 Memecylon sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1358
154. 139348 Memecylon sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1922
155. 139450 Memecylon sp. Supalak Pumikong 2022 13
156. 141441 Memecylon sp. K. Inthamma KI 714
157. 141857 Memecylon sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3843
158. 142668 Memecylon sp. C. Maknoi et al. 5080

ปิด

QR code