ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 38924
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong
Family name

ชื่อวงศ์

Commelinaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 2594
Collected date

วันที่เก็บ

9 Jul 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Erect herb. Flowers white, fruits greenish white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY,ALC
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

32    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5271 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong W. Nanakorn et al. 5271
2. 23209 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong P. Srisanga 2589
3. 42471 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong Zhou-Shishun 1989
4. 64741 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong M. Norsaengsri, N. Tathana 9391
5. 66829 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong M. Norsaengsri 10427
6. 77633 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong M. Norsaengsri 11557
7. 77652 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong M. Norsaengsri 11576
8. 82245 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong M. Norsaengsri 12249
9. 86050 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 54
10. 86471 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong W. Tanming 923
11. 88063 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong W. La-ongsri, S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen, Kasia 3538
12. 88336 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong N. Muangyen 188
13. 88367 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong N. Muangyen 219
14. 88391 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong N. Muangyen 243
15. 89376 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong W. Pongamornkul 5476
16. 90838 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3447
17. 91077 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong N. Muangyen 1087
18. 91857 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong N. Muangyen 1225
19. 95164 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 203
20. 112750 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong N. Muangyen 2237
21. 117300 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong N. Muangyen 2567
22. 120587 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong N. Muangyen 2353
23. 123716 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 253
24. 123760 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 297
25. 126108 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong N. Tanaka, Than Than Aye, Khin Myo Htwe 21491
26. 128568 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2008
27. 128662 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2102
28. 128746 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2186
29. 128809 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2249
30. 128928 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2367
31. 128975 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2414
32. 140370 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y.Hong Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101582

ปิด

QR code