ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 4131
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta
Family name

ชื่อวงศ์

Costaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 4131
Collected date

วันที่เก็บ

2 Sep 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Pimtida Niamngon
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 1 m high, by stream in hill evergreen forest. Flowers white, calyx greenish yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

58    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 200 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Nanakorn et al. 200
2. 1641 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Nanakorn et al. 1641
3. 3553 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Nanakorn et al. 3553
4. 3955 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Nanakorn et al. 3955
5. 5333 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Nanakorn et al. 5333
6. 11732 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Nanakorn et al. 11732
7. 14264 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Morakot 88
8. 19168 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Saemyarm 115
9. 23823 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta K. Kertsawang 55
10. 28403 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Y. Ochiai, S. Yokoyama 200805 22
11. 29689 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta C. Maknoi 968
12. 29733 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta C. Maknoi 1012
13. 31854 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta C. Maknoi 1584
14. 33366 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Jatupol K. 07 147
15. 35135 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Pongamornkul 2213
16. 38284 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta P. Wessumritt 261
17. 39041 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Pongamornkul 2386
18. 40278 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta C. Maknoi 2640
19. 43005 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Zhou-Shishun 3008
20. 44472 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Zhou-Shishun 2933
21. 45001 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Piyawan Winichainan HN 1080
22. 45788 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta D. Khrueasan s.n.
23. 46185 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta N. Romkham 273
24. 46830 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta M. Tanaros 302
25. 47320 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Chusie KY 495
26. 53313 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7979
27. 56181 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta M. Norsaengsri 5752
28. 62758 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. La-ongsri, M. Norsaengsri 1183
29. 66204 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Pongamornkul 3237
30. 67347 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta M. Norsaengsri, R. Insea 8170
31. 68273 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta C. Maknoi 4377
32. 70668 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Khin Myo Htwe 32883
33. 70820 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack et al. 26
34. 75348 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95047
35. 76248 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta C. Maknoi 7098
36. 78175 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta V. Nguanchoo 424
37. 78870 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta N. Muangyen 114
38. 83443 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Ubonwan Upho UBON 1326
39. 84309 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Khattiyot 400
40. 84397 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta K. Kertsawang 3251
41. 87232 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 75
42. 87316 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 158
43. 89323 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Pongamornkul 5423
44. 91224 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan, P. Tatiya 3662
45. 92758 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta N. Muangyen 1328
46. 93341 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Monocot Botany at KU 22
47. 96416 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Mahasarakham University 99
48. 109685 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Pheerawhat Rujisitthiyanont 45006
49. 111653 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 176
50. 112761 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta N. Muangyen 2248
51. 116278 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6930
52. 117117 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta N. Muangyen 2384
53. 117205 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta N. Muangyen 2472
54. 128120 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta K. Inthamma 979
55. 139057 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 366
56. 139166 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 481
57. 141428 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta K. Inthamma KI 701
58. 142592 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Pongamornkul, A. Inta 8860

ปิด

QR code