ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 4198
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Torenia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LINDERNIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 4198
Collected date

วันที่เก็บ

11 Sep 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

680
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

73    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1401 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 1401
2. 1797 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 1797
3. 4157 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 4157
4. 5190 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 5190
5. 5927 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 5927
6. 9822 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 9822
7. 11717 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 11717
8. 12175 Torenia sp. W. La-ongsri 8
9. 18252 Torenia sp. M. Norsaengsri 1023
10. 20400 Torenia sp. P. Thongson 145
11. 21206 Torenia sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2080
12. 21462 Torenia sp. M. Norsaengsri 1707
13. 25756 Torenia sp. C. Maknoi 293
14. 27675 Torenia sp. C. Maknoi 861
15. 30074 Torenia sp. S. Watthana 2345
16. 30359 Torenia sp. C. Maknoi 1498
17. 31597 Torenia sp. A. Keratikornkol 386
18. 31727 Torenia sp. C. Maknoi 1685
19. 36372 Torenia sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3015
20. 38917 Torenia sp. C. Maknoi 2587
21. 40842 Torenia sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6062
22. 42635 Torenia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6118
23. 45693 Torenia sp. D. Khrueasan MS762
24. 48874 Torenia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-49764
25. 48725 Torenia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan, T-38288
26. 48797 Torenia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38447
27. 49764 Torenia sp. M. Norsaengsri 6283
28. 52867 Torenia sp. Yin-Jiantao 1749
29. 53300 Torenia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7966
30. 53404 Torenia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8081
31. 53689 Torenia sp. M. Norsaengsri 5945
32. 57225 Torenia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0072
33. 58240 Torenia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8772
34. 61444 Torenia sp. Ling Shein Man 087682
35. 62346 Torenia sp. Romklao Botanical Garden 0633/2555
36. 63809 Torenia sp. M. Norsaengsri 2176
37. 64032 Torenia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6928
38. 64701 Torenia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9965
39. 67710 Torenia sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 20
40. 67970 Torenia sp. C. Lakoet 0351
41. 70376 Torenia sp. C. Maknoi 3243
42. 70419 Torenia sp. C. Maknoi 3286
43. 75974 Torenia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094317
44. 75341 Torenia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095035
45. 75435 Torenia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095090
46. 75506 Torenia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095206
47. 75931 Torenia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094684
48. 82206 Torenia sp. P. Phaosrichai 139
49. 85178 Torenia sp. P. Phaosrichai 287
50. 85917 Torenia sp. M. Norsaengsri 12570
51. 91856 Torenia sp. N. Muangyen 1224
52. 92643 Torenia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-034
53. 95087 Torenia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-126
54. 94453 Torenia sp. N. Muangyen 1580
55. 98658 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-135
56. 98867 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-344
57. 100850 Torenia sp. P. Phaosrichai 577
58. 100881 Torenia sp. P. Phaosrichai 606
59. 100894 Torenia sp. P. Phaosrichai 619
60. 104947 Torenia sp. C. Maknoi 6104
61. 105124 Torenia sp. C. Maknoi 6314
62. 105148 Torenia sp. C. Maknoi 6339
63. 111728 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-248
64. 110086 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 959
65. 110091 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 964
66. 111073 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-022
67. 111242 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-190
68. 111267 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-215
69. 111295 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-243
70. 111332 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-280
71. 111500 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-023
72. 111627 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-150
73. 111761 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-281

ปิด

QR code