ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 39735
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Connarus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Connaraceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 4842
Collected date

วันที่เก็บ

12 Feb 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flower creamy white. By dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Prachin Buri, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

24    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 20245 Connarus sp. M. Norsaengsri 1304
2. 20272 Connarus sp. M. Norsaengsri 1131
3. 30963 Connarus sp. K. Kertsawang 669
4. 45169 Connarus sp. M. Tanaros 572
5. 46948 Connarus sp. M. Tanaros 422
6. 49881 Connarus sp. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6401
7. 59033 Connarus sp. Li-Jianwu 330
8. 62416 Connarus sp. Romklao Botanical Garden 2554 356
9. 63094 Connarus sp. Li-Jianwu 764
10. 63531 Connarus sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6583
11. 64051 Connarus sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6972
12. 74877 Connarus sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 10859
13. 78049 Connarus sp. W. Pongamornkul 4394
14. 78053 Connarus sp. W. Pongamornkul 4398
15. 87595 Connarus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 435
16. 88876 Connarus sp. C. Maknoi 8477
17. 90551 Connarus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 472
18. 91255 Connarus sp. S. Sawangsawat 442
19. 118689 Connarus sp. K. Kertsawang 3995
20. 132251 Connarus sp. W. Pongamornkul 7343
21. 132279 Connarus sp. W. Pongamornkul 7371
22. 135821 Connarus sp. W. Pongamornkul 7789
23. 141611 Connarus sp. Suchanya Kantasa SK 116
24. 141648 Connarus sp. Suchanya Kantasa SK 153

ปิด

QR code