ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 39909
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nymphaea nouchali Burm.f.
Family name

ชื่อวงศ์

NYMPHAEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 5016
Collected date

วันที่เก็บ

4 Mar 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Aquatic herb. Flower blue. In paddy fields.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

48    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 16749 Nymphaea nouchali Burm.f. S. Sasrirat 198
2. 19346 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri 1225
3. 22372 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 211
4. 22374 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 213
5. 22378 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 217
6. 22379 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 218
7. 22380 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 219
8. 22911 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 223
9. 22915 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 227
10. 22921 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 233
11. 22927 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 239
12. 22929 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 241
13. 22933 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 245
14. 23965 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 295
15. 23972 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 302
16. 23532 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 254
17. 23537 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 259
18. 23545 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 267
19. 23552 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 274
20. 23688 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 281
21. 23963 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 293
22. 24157 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 304
23. 24160 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 307
24. 24164 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 311
25. 24267 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 320
26. 24274 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 327
27. 24574 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 330
28. 25346 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 372
29. 25347 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 373
30. 25430 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 360
31. 27377 Nymphaea nouchali Burm.f. P. Kumphet sn. 61
32. 34768 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3136
33. 39140 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri 4220
34. 39218 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri 4305
35. 39219 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri 4306
36. 40158 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri 5263
37. 41399 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri 4079
38. 47419 Nymphaea nouchali Burm.f. S. Sawangsawat & W. Boonchai 6
39. 57555 Nymphaea nouchali Burm.f. Maso Laseh 19
40. 62215 Nymphaea nouchali Burm.f. W. Boonprakop 0476
41. 68095 Nymphaea nouchali Burm.f. P. Thongson & W. Boonprakop 0379
42. 68096 Nymphaea nouchali Burm.f. P. Thongson & W. Boonprakop 0380
43. 81453 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11699
44. 81705 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11742.3
45. 94708 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot & S. Satatha 5053
46. 132035 Nymphaea nouchali Burm.f. W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 224
47. 134933 Nymphaea nouchali Burm.f. T. Choopan et al. 2020-473
48. 134847 Nymphaea nouchali Burm.f. T. Choopan et al. 2020-375

ปิด

QR code