ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 40038
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diospyros mollis Griff.
Family name

ชื่อวงศ์

EBENACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 5143
Collected date

วันที่เก็บ

17 Mar 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 10 m high. Flower white. Salty soil.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

31    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9596 Diospyros mollis Griff. W. Nanakorn et al. 9596
2. 10582 Diospyros mollis Griff. P. Srisanga 207
3. 17145 Diospyros mollis Griff. W. Nanakorn et al. 17145
4. 28969 Diospyros mollis Griff. W. Nanakorn et al. 28969
5. 32116 Diospyros mollis Griff. S. Chongko 492
6. 40524 Diospyros mollis Griff. J.F. Maxwell 08-152
7. 47069 Diospyros mollis Griff. C. Maknoi 3559
8. 48664 Diospyros mollis Griff. M. Norsaengsri & N. Tathana 7415
9. 50995 Diospyros mollis Griff. M. Norsaengsri 5346
10. 50998 Diospyros mollis Griff. M. Norsaengsri 5349
11. 51447 Diospyros mollis Griff. M. Norsaengsri & N. Tathana 7517
12. 58301 Diospyros mollis Griff. M. Norsaengsri 5311
13. 63870 Diospyros mollis Griff. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9888
14. 70609 Diospyros mollis Griff. Khin Myo Htwe 020364
15. 76823 Diospyros mollis Griff. W. Tanming 597
16. 77859 Diospyros mollis Griff. C. Maknoi 5162
17. 77950 Diospyros mollis Griff. C. Maknoi 5146
18. 88598 Diospyros mollis Griff. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 449
19. 89148 Diospyros mollis Griff. N. Muangyen 739
20. 92040 Diospyros mollis Griff. K. Kertsawang 3605
21. 95398 Diospyros mollis Griff. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4210
22. 96233 Diospyros mollis Griff. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4418
23. 100721 Diospyros mollis Griff. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-324
24. 108655 Diospyros mollis Griff. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5259
25. 110620 Diospyros mollis Griff. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5735
26. 114449 Diospyros mollis Griff. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4794
27. 114355 Diospyros mollis Griff. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4698
28. 121640 Diospyros mollis Griff. N. Boonruang & W. La-ongsri 0543
29. 132995 Diospyros mollis Griff. N. Muangyen 3908
30. 134030 Diospyros mollis Griff. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3495
31. 137439 Diospyros mollis Griff. K. Kertsawang 2693

ปิด

QR code