ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 40505
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Agapetes megacarpa W.W.Sm.
Family name

ชื่อวงศ์

Ericaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J.F. Maxwell 09 29
Collected date

วันที่เก็บ

26 Jan 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen, epiphytic shrub 2 m tall; stems grey; infructescence axes dark red; fruiting calyx tube dull light green, lobes dull red; top of capsule light green; leaf blades dark green above, green below; rare.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1425
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

30    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 13664 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Suksathan 1434
2. 13691 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Suksathan 1462
3. 13694 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Suksathan 1465
4. 14446 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Srisanga 739
5. 14828 Agapetes megacarpa W.W.Sm. S. Watthana 389
6. 16852 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Suksathan 2261
7. 16855 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Suksathan 2264
8. 18028 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Srisanga 1581
9. 18347 Agapetes megacarpa W.W.Sm. S. Watthana et al. 858
10. 18705 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Srisanga 1863
11. 21548 Agapetes megacarpa W.W.Sm. S. Watthana 1443
12. 22173 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Srisanga 2233
13. 25965 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Suksathan 3621
14. 28122 Agapetes megacarpa W.W.Sm. S. Watthana 2112
15. 42137 Agapetes megacarpa W.W.Sm. Zhou-Shishun 3592
16. 48314 Agapetes megacarpa W.W.Sm. M. Norsaengsri 6559
17. 50200 Agapetes megacarpa W.W.Sm. J.F. Maxwell 10 55
18. 51515 Agapetes megacarpa W.W.Sm. W. La-ongsri, N. Romkham 1188
19. 55342 Agapetes megacarpa W.W.Sm. M. Norsaengsri, N. Tathana 8299
20. 56327 Agapetes megacarpa W.W.Sm. M. Norsaengsri, N. Tathana 8964
21. 56987 Agapetes megacarpa W.W.Sm. M. Norsaengsri, N. Tathana 9266
22. 86078 Agapetes megacarpa W.W.Sm. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 82
23. 112434 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1211
24. 130172 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2348
25. 133291 Agapetes megacarpa W.W.Sm. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1079
26. 133942 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3462
27. 134563 Agapetes megacarpa W.W.Sm. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3198
28. 140033 Agapetes megacarpa W.W.Sm. Kate Armstrong, Phoe La Pyae 4600
29. 141315 Agapetes megacarpa W.W.Sm. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4130
30. 141897 Agapetes megacarpa W.W.Sm. W. La-ongsri 904

ปิด

QR code