ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 41045
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aganosma marginata (Roxb.) D.J.Middleton
Family name

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 979
Collected date

วันที่เก็บ

8 Mar 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen forest. Climber, flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phangnga, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

16    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5431 Aganosma marginata (Roxb.) D.J.Middleton W. Nanakorn et al. 5431
2. 7135 Aganosma marginata (Roxb.) D.J.Middleton W. Nanakorn et al. 7135
3. 7193 Aganosma marginata (Roxb.) D.J.Middleton W. Nanakorn et al. 7193
4. 71146 Aganosma marginata (Roxb.) D.J.Middleton Santi s.n.
5. 71296 Aganosma marginata (Roxb.) D.J.Middleton W. Pongamornkul 3736
6. 83599 Aganosma marginata (Roxb.) D.J.Middleton S. Bunma s.n.
7. 83600 Aganosma marginata (Roxb.) D.J.Middleton S. Bunma s.n.
8. 85098 Aganosma marginata (Roxb.) D.J.Middleton W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3333
9. 86165 Aganosma marginata (Roxb.) D.J.Middleton C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-169
10. 86454 Aganosma marginata (Roxb.) D.J.Middleton M. Wongnak 504
11. 87314 Aganosma marginata (Roxb.) D.J.Middleton C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-156
12. 87616 Aganosma marginata (Roxb.) D.J.Middleton Saensouk et al. 2
13. 87623 Aganosma marginata (Roxb.) D.J.Middleton Saensouk et al. 9
14. 88603 Aganosma marginata (Roxb.) D.J.Middleton N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 454
15. 95287 Aganosma marginata (Roxb.) D.J.Middleton W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4098
16. 96121 Aganosma marginata (Roxb.) D.J.Middleton W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4305

ปิด

QR code