ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 41690
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J.F. Maxwell 09-169
Collected date

วันที่เก็บ

29 Jun 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen scandent, basal diameter 14-18 cm; bark slightly thickened, very finely roughened, light brown; stems terete; branchlets dull green; inflorescence axes, bracts, calyx dull light green; petals: blades pale light yellow with green veins, claws light green; anthers light yellow, filaments light green; pistil pale light green-cream; disc light green to white, base red; fragrant; leaf blades dull dark green above, dull light green underneath.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chonburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6940 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker P. Panyachan s.n.
2. 7360 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker W. Nanakorn et al. 7360
3. 8437 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker W. Nanakorn et al. 8437
4. 8441 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker W. Nanakorn et al. 8441
5. 9895 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker W. Pongamornkul 4
6. 11869 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker S. Sasrirat 74
7. 15790 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker M. Norsaengsri 902
8. 16194 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker S. Intamusik 62
9. 20656 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker S. Watthana 1264
10. 29673 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker C. Maknoi 952
11. 37492 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker J.F. Maxwell 06-309
12. 40533 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker J.F. Maxwell 08-161
13. 40798 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker S. Watthana 3209
14. 41288 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker S. Watthana 3300
15. 41761 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker J.F. Maxwell 09-242
16. 42854 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker C. Maknoi & M. Tanaros 3429
17. 42935 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker C. Maknoi & M. Tanaros 3510
18. 45263 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker Pooma, R., Phattarahirankanok K. 6304
19. 47071 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker C. Maknoi 3561
20. 47886 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker M. Norsaengsri 7054
21. 48016 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker M. Norsaengsri 7184
22. 55504 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker Sawai & Rob s.n.
23. 59422 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker Romklao Botanical Garden 0028/2553
24. 63102 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker Li Jianwu 1015
25. 63965 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker M. Pinyosak & P. Wessumritt 126
26. 70992 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Trias-Blasi & Mr. Phitak 220
27. 71287 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 996
28. 71476 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1013
29. 71553 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1090
30. 75672 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker W. Tanming 560
31. 85427 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker C. Maknoi 8075
32. 92860 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker N. Turreira Garcia 603
33. 92938 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker D. Argyriou 26
34. 93069 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker N. Turreira-Garcia 123
35. 93277 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker D. Argyriou 552
36. 96096 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4280
37. 96189 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4374
38. 108669 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5273
39. 110526 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5642
40. 111321 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-269

ปิด

QR code