ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 41853
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bridelia retusa (L.) A.Juss.
Family name

ชื่อวงศ์

Phyllanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Wessumritt, M. Norsaengsri 176
Collected date

วันที่เก็บ

13 Jan 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Scandent shrub. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Rayong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

51    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 256 Bridelia retusa (L.) A.Juss. W. Nanakorn et al. 256
2. 1446 Bridelia retusa (L.) A.Juss. W. Nanakorn et al. 1446
3. 1427 Bridelia retusa (L.) A.Juss. W. Nanakorn et al. 1427
4. 1428 Bridelia retusa (L.) A.Juss. W. Nanakorn et al. 1428
5. 1597 Bridelia retusa (L.) A.Juss. W. Nanakorn et al. 1597
6. 6895 Bridelia retusa (L.) A.Juss. W. Nanakorn et al. 6895
7. 7371 Bridelia retusa (L.) A.Juss. W. Nanakorn et al. 7371
8. 8307 Bridelia retusa (L.) A.Juss. W. Nanakorn et al. 8307
9. 9624 Bridelia retusa (L.) A.Juss. W. Nanakorn et al. 9624
10. 9797 Bridelia retusa (L.) A.Juss. W. Nanakorn et al. 9797
11. 9851 Bridelia retusa (L.) A.Juss. S. Watthana, S. Siriphum 40
12. 10562 Bridelia retusa (L.) A.Juss. S. Watthana 62
13. 11650 Bridelia retusa (L.) A.Juss. W. Pongamornkul 221
14. 11702 Bridelia retusa (L.) A.Juss. W. Pongamornkul 250
15. 12954 Bridelia retusa (L.) A.Juss. Prachit et al. 18
16. 14676 Bridelia retusa (L.) A.Juss. P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 888
17. 21739 Bridelia retusa (L.) A.Juss. S. Watthana 1531
18. 24024 Bridelia retusa (L.) A.Juss. C. Glamwaewwong 626
19. 28959 Bridelia retusa (L.) A.Juss. W. Nanakorn et al. 28959
20. 30040 Bridelia retusa (L.) A.Juss. S. Chongko 602
21. 32120 Bridelia retusa (L.) A.Juss. S. Chongko 535
22. 33882 Bridelia retusa (L.) A.Juss. J.F. Maxwell 07 650
23. 37577 Bridelia retusa (L.) A.Juss. J.F. Maxwell 06 401
24. 54534 Bridelia retusa (L.) A.Juss. W. Kesornbua 92
25. 62580 Bridelia retusa (L.) A.Juss. W. Pongamornkul 2830
26. 72090 Bridelia retusa (L.) A.Juss. W. Pongamornkul 3970
27. 72760 Bridelia retusa (L.) A.Juss. C. Maknoi 4995
28. 73010 Bridelia retusa (L.) A.Juss. M. Norsaengsri 10791
29. 75316 Bridelia retusa (L.) A.Juss. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95002
30. 75774 Bridelia retusa (L.) A.Juss. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 94658
31. 75903 Bridelia retusa (L.) A.Juss. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Law Shine 95299
32. 76118 Bridelia retusa (L.) A.Juss. C. Maknoi 6663
33. 80959 Bridelia retusa (L.) A.Juss. C. Glamwaewwong 1223
34. 87086 Bridelia retusa (L.) A.Juss. C. Glamwaewwong 58 380
35. 87126 Bridelia retusa (L.) A.Juss. P. Phaosrichai 304
36. 91906 Bridelia retusa (L.) A.Juss. N. Muangyen 1274
37. 92298 Bridelia retusa (L.) A.Juss. N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye, Khin Myo Htwe 20465
38. 93389 Bridelia retusa (L.) A.Juss. Aomtip petbanna 20
39. 96127 Bridelia retusa (L.) A.Juss. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4311
40. 105412 Bridelia retusa (L.) A.Juss. T. Khambai 378
41. 114574 Bridelia retusa (L.) A.Juss. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 4923
42. 115165 Bridelia retusa (L.) A.Juss. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 700
43. 117363 Bridelia retusa (L.) A.Juss. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 949
44. 127385 Bridelia retusa (L.) A.Juss. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 5893
45. 127630 Bridelia retusa (L.) A.Juss. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, N. Toolmal 2597
46. 129076 Bridelia retusa (L.) A.Juss. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2515
47. 139218 Bridelia retusa (L.) A.Juss. Supalak Pumikong 2019 89
48. 139543 Bridelia retusa (L.) A.Juss. T. Choopan et al. 2021 166
49. 140657 Bridelia retusa (L.) A.Juss. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101592
50. 140658 Bridelia retusa (L.) A.Juss. Yumiko baba, Win Win Nwe 101810
51. 141759 Bridelia retusa (L.) A.Juss. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3745

ปิด

QR code