ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 44174
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dracaena sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Asparagaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

NULL
Collected date

วันที่เก็บ

12 Oct 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

S. C. Gardner
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub or treelet, 6 m high. dbh 3 cm (basal diam.). Bark: pale brown; inner brownish-cream. Fruit: dull green turns red when ripe. NOTE: more material collected from same tree on 8-Jun-04 (ST0685)
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phuket, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

80
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

63    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 365 Dracaena sp. W. Nanakorn et al. 365
2. 1385 Dracaena sp. W. Nanakorn et al. 1385
3. 4232 Dracaena sp. W. Nanakorn et al. 4232
4. 7284 Dracaena sp. W. Nanakorn et al. 7284
5. 7313 Dracaena sp. W. Nanakorn et al. 7313
6. 7314 Dracaena sp. W. Nanakorn et al. 7314
7. 7550 Dracaena sp. W. Nanakorn et al. 7550
8. 10535 Dracaena sp. P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 196
9. 14721 Dracaena sp. K. Larsen 45345
10. 17072 Dracaena sp. P. Suksathan 2401
11. 19836 Dracaena sp. S. Watthana 1135
12. 20209 Dracaena sp. M. Norsaengsri 1268
13. 20924 Dracaena sp. P. Srisanga 1936
14. 23167 Dracaena sp. P. Srisanga 2547
15. 27526 Dracaena sp. C. Maknoi 713
16. 27547 Dracaena sp. C. Maknoi 734
17. 28237 Dracaena sp. K. Kertsawang 567
18. 29208 Dracaena sp. S. Watthana 2207
19. 29859 Dracaena sp. C. Maknoi 1452
20. 29918 Dracaena sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri, C. Lakoet 70321 20
21. 30284 Dracaena sp. C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1239
22. 31831 Dracaena sp. C. Maknoi 1550
23. 37120 Dracaena sp. C. Maknoi 2002
24. 36766 Dracaena sp. P. Suksathan 4510
25. 37255 Dracaena sp. C. Maknoi 2369
26. 41050 Dracaena sp. K. Kertsawang 984
27. 44127 Dracaena sp. P. Sidisunthorn ST 2522
28. 44137 Dracaena sp. S. Gardner ST 2770
29. 44146 Dracaena sp. S. Gardner, P. Sidisunthon ST 435
30. 44147 Dracaena sp. S. Gardner, P. Sidisunthon ST 1007
31. 44173 Dracaena sp. S. Gardner, S. Setsin St 685
32. 48293 Dracaena sp. M. Norsaengsri 6537
33. 50039 Dracaena sp. C. Phengklai T 49885
34. 52139 Dracaena sp. D.J. Middleton, S. Lindsay, P. Suksathan 5026
35. 52762 Dracaena sp. C. Maknoi 2931
36. 66255 Dracaena sp. W. Pongamornkul 3293
37. 73213 Dracaena sp. M. Norsaengsri 11385
38. 77610 Dracaena sp. M. Norsaengsri 11538
39. 78136 Dracaena sp. P. Phaosrichai 162
40. 79020 Dracaena sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 216
41. 80247 Dracaena sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 63
42. 81108 Dracaena sp. C. Maknoi 7289
43. 81125 Dracaena sp. C. Maknoi 7306
44. 82701 Dracaena sp. C. Maknoi 7602
45. 82770 Dracaena sp. C. Maknoi 7671
46. 85466 Dracaena sp. C. Maknoi 8165
47. 85532 Dracaena sp. C. Maknoi 8231
48. 89326 Dracaena sp. W. Pongamornkul 5426
49. 89421 Dracaena sp. W. Pongamornkul 5521
50. 104017 Dracaena sp. Jatinya Pangkot 62
51. 105056 Dracaena sp. C. Maknoi 6245
52. 105436 Dracaena sp. C. Maknoi 6779
53. 109897 Dracaena sp. TLBG 464
54. 110009 Dracaena sp. TLBG 607
55. 116674 Dracaena sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 297
56. 121102 Dracaena sp. N. Muangyen 3084
57. 120871 Dracaena sp. N. Muangyen 2853
58. 138244 Dracaena sp. K. Inthamma 1520
59. 141025 Dracaena sp. W. Pongamornkul 8190
60. 141050 Dracaena sp. W. Pongamornkul 8215
61. 141849 Dracaena sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3835
62. 141866 Dracaena sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3852
63. 142063 Dracaena sp. W. Pongamornkul 8563

ปิด

QR code