ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 44916
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eupatorium odoratum L.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

sab suea
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Yaovanit Polpim HN1354
Collected date

วันที่เก็บ

11 Jan 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herby shrub, common in wild or uninhabit places, 1-1.2 m tall. Stem reddish; inflorescence head, petal white; ovary 1 locule; fruit achene. Use: as herbal use leaf crash for inhibit blood.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

8    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 274 Eupatorium odoratum L. W. Nanakorn et al. 274
2. 3476 Eupatorium odoratum L. W. Nanakorn et al. 3476
3. 44542 Eupatorium odoratum L. Zhou Shi-shun 3297
4. 48649 Eupatorium odoratum L. M. Norsaengsri & N. Tathana 7400
5. 52447 Eupatorium odoratum L. Yin-Jiantao, Wang Hong, Shi-Xueqiang 1165
6. 53170 Eupatorium odoratum L. Yin-Jiantao 1400
7. 58747 Eupatorium odoratum L. Zhou-Shishun 3297
8. 59343 Eupatorium odoratum L. Yin-Jiantao 1999

ปิด

QR code