ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 45299
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vatica odorata (Griff.) Symington
Family name

ชื่อวงศ์

DIPTEROCARPACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3496
Collected date

วันที่เก็บ

5 May 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small tree, 15 m tall, 115 cm in girth, scattered by stream in lowland evergreen dipterocarp forest in association with Dipterocarpus baudii, D. dyeri, D. Gracilsi, Anisoptera costata. Fruits with reddish green wing.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chumphon, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

7    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 44743 Vatica odorata (Griff.) Symington S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2514
2. 44758 Vatica odorata (Griff.) Symington S. Gardner, S. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1555
3. 45312 Vatica odorata (Griff.) Symington R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3407
4. 92937 Vatica odorata (Griff.) Symington D. Argyriou 27
5. 93159 Vatica odorata (Griff.) Symington N. Turreira-Garcia 385SP
6. 93281 Vatica odorata (Griff.) Symington D. Argyriou 558
7. 137598 Vatica odorata (Griff.) Symington K. Inthamma 1182

ปิด

QR code