ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 45662
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gomphostemma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

D. Khrueasan MS847
Collected date

วันที่เก็บ

Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb, erect, flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

60    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4200 Gomphostemma sp. W. Nanakorn et al. 4200
2. 9534 Gomphostemma sp. W. Nanakorn et al. 9534
3. 17973 Gomphostemma sp. P. Srisanga 1526
4. 19004 Gomphostemma sp. W. Nanakorn et al. 19004
5. 29790 Gomphostemma sp. C. Maknoi 1111
6. 30195 Gomphostemma sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-69
7. 35998 Gomphostemma sp. Jatupol K. 08-339
8. 40298 Gomphostemma sp. C. Maknoi 2670
9. 40305 Gomphostemma sp. C. Maknoi 2677
10. 40396 Gomphostemma sp. C. Maknoi 2767
11. 41224 Gomphostemma sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5613
12. 45240 Gomphostemma sp. D. Khrueasan MS332
13. 45659 Gomphostemma sp. D. Khrueasan MS847
14. 45663 Gomphostemma sp. D. Khrueasan MS518
15. 45665 Gomphostemma sp. D. Khrueasan MS847
16. 46955 Gomphostemma sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 183
17. 48848 Gomphostemma sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38714
18. 49078 Gomphostemma sp. S. Watthana 3337
19. 49992 Gomphostemma sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38331
20. 50761 Gomphostemma sp. S. Watthana 3486
21. 52588 Gomphostemma sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1673
22. 52847 Gomphostemma sp. Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1437
23. 55072 Gomphostemma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8374
24. 55408 Gomphostemma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8396
25. 56955 Gomphostemma sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2040
26. 58896 Gomphostemma sp. Zhou-Shishun 3332
27. 60482 Gomphostemma sp. Ling Shein Man 087891
28. 60795 Gomphostemma sp. Ling Shein Man 088219
29. 61216 Gomphostemma sp. Ling Shein Man 087974
30. 61446 Gomphostemma sp. Ling Shein Man 087677
31. 62093 Gomphostemma sp. D. Khrueasan MS455
32. 62094 Gomphostemma sp. D. Khrueasan MS584
33. 62107 Gomphostemma sp. D. Khrueasan MS474
34. 64454 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul 3003
35. 67830 Gomphostemma sp. M. Norsaengsri 10510
36. 68388 Gomphostemma sp. C. Maknoi 4491
37. 68725 Gomphostemma sp. M. Norsaengsri 10636
38. 73374 Gomphostemma sp. C. Lakoet 0532
39. 75103 Gomphostemma sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2491
40. 75759 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul 4344
41. 75991 Gomphostemma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095388
42. 76455 Gomphostemma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094346
43. 80476 Gomphostemma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-291
44. 85506 Gomphostemma sp. C. Maknoi 8205
45. 85698 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul 5039
46. 85700 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul 5041
47. 85783 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul et al. 5122
48. 86536 Gomphostemma sp. W. Tanming 988
49. 86908 Gomphostemma sp. C. Glamwaewwong 201/58
50. 87501 Gomphostemma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-343
51. 88472 Gomphostemma sp. N. Muangyen 324
52. 88544 Gomphostemma sp. N. Muangyen 396
53. 88803 Gomphostemma sp. C. Maknoi 8405
54. 89298 Gomphostemma sp. C. Maknoi 8146
55. 93458 Gomphostemma sp. S. Daoh 20
56. 93515 Gomphostemma sp. T. Pingyot 38
57. 93623 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5806
58. 105090 Gomphostemma sp. C. Maknoi 6280
59. 105196 Gomphostemma sp. C. Maknoi 6432
60. 116166 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6818

ปิด

QR code