ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 45683
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot.
Family name

ชื่อวงศ์

SYMPLOCACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

D. Khrueasan MS-284
Collected date

วันที่เก็บ

Determinator

ผู้ตรวจสอบ

H. Nagamasu (KYO)
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small tree 5-8 m. tall, flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

32    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5218 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. Nanakorn et al. 5218
2. 5472 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. Nanakorn et al. 5472
3. 5791 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. Nanakorn et al. 5791
4. 6205 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. Nanakorn et al. 6205
5. 8140 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. Nanakorn et al. 8140
6. 8331 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. Nanakorn et al. 8331
7. 10395 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 72
8. 12239 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Srisanga 264
9. 12335 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Suksathan 1230
10. 12848 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Srisanga 378
11. 13074 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Srisanga 470
12. 15321 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Suksathan 1599
13. 16127 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Suksathan 1991
14. 16170 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. N. Drechsler, C. Scholz 36
15. 16224 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Suksathan 2025
16. 16294 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Srisanga 1151
17. 16300 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Srisanga 1157
18. 24700 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. C. Glamwaewwong 849
19. 33923 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. J.F. Maxwell 07-694
20. 34006 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. J.F. Maxwell 08-42
21. 35257 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8050
22. 35100 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. Pongamornkul 2178
23. 35871 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. C. Maknoi 1803
24. 38631 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. Pongamornkul 2481
25. 42709 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6172
26. 42630 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6113
27. 42631 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6114
28. 49833 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. M. Norsaengsri 6353
29. 49847 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. M. Norsaengsri 6367
30. 66595 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2855
31. 65602 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. M. Norsaengsri 10090
32. 85063 Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3298

ปิด

QR code