ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 46074
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 3769
Collected date

วันที่เก็บ

25 May 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Mark Newman
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Alcohol
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 25696 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. C. Maknoi 233
2. 59783 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. C. Pitaksantipap 17
3. 68162 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. C. Maknoi 4267
4. 68178 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. C. Maknoi 4283
5. 68201 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. C. Maknoi 4306
6. 77623 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. W. Nanakorn et al. 004.1
7. 82668 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. C. Maknoi 7569
8. 82797 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. C. Maknoi 7698
9. 83042 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. M. Norsaengsri 12426
10. 89769 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. C. Maknoi 4798
11. 90644 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. N. Muangyen 907
12. 90993 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. N. Muangyen 1003
13. 95281 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4092
14. 104687 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. C. Maknoi 5562
15. 104722 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. C. Maknoi 5597
16. 105443 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. C. Maknoi 6786
17. 105472 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. C. Maknoi 6815
18. 115090 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 625
19. 114454 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4799
20. 114459 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4804
21. 115811 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. K. Wangwasit 180425-6
22. 116351 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. N. Boonruang 0030
23. 121142 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. N. Muangyen 3124
24. 131098 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2289
25. 137841 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. K. Inthamma 1425

ปิด

QR code