ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 47246
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllodium longipes (Craib) Schindl.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Gled Glin
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Chusie KY493
Collected date

วันที่เก็บ

26 Jun 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

36    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 86 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. Nanakorn et al. 086
2. 3965 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. Nanakorn et al. 3965
3. 6824 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. Nanakorn et al. 6824
4. 7665 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. Nanakorn et al. 7665
5. 29332 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Glamwaewwong 1278
6. 33241 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Jatupol K. 07-022
7. 35815 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Maknoi 1747
8. 49829 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. M. Norsaengsri 6349
9. 49899 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. M. Norsaengsri 6419
10. 50420 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. S. Tsugaru T-60057
11. 51178 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. Pongamornkul 2784
12. 51185 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. Pongamornkul 2791
13. 54015 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Sawai 898
14. 54072 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Y. Hanmontri 11
15. 62444 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Romklao Botanical Garden 0384/2554
16. 63839 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. P. Thongson 24
17. 65270 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. K. Srithi 708
18. 78876 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. N. Muangyen 120
19. 86817 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Glamwaewwong 111/58
20. 87308 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-150
21. 87394 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-236
22. 87475 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-317
23. 87587 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-427
24. 96308 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Prince of Songkla University 24
25. 96503 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Glamwaewwong 019/60
26. 110424 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5542
27. 112267 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Buasroi Mala 2
28. 112271 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Buasroi Mala 6
29. 114899 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. T. Choopan et al. 2017-116
30. 116404 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-028
31. 122334 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9359
32. 122230 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9409
33. 122254 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9384
34. 122816 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-286
35. 123511 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-049
36. 123661 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-198

ปิด

QR code