ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 47236
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Schefflera bengalensis Gamble
Family name

ชื่อวงศ์

Araliaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Chusie KY 29
Collected date

วันที่เก็บ

22 Aug 2023
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

H.-J. Esser (M)
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Burned bark used to make dye.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

16    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 667 Schefflera bengalensis Gamble W. Nanakorn et al. 667
2. 1899 Schefflera bengalensis Gamble W. Nanakorn et al. 1899
3. 5813 Schefflera bengalensis Gamble W. Nanakorn et al. 5813
4. 6580 Schefflera bengalensis Gamble W. Nanakorn et al. 6580
5. 9339 Schefflera bengalensis Gamble W. Nanakorn et al. 9339
6. 11266 Schefflera bengalensis Gamble W. Pongamornkul 111
7. 13695 Schefflera bengalensis Gamble P. Suksathan 1466
8. 20625 Schefflera bengalensis Gamble M. Norsaengsri, P. Suksathan, R. Pongsattayapipat 1524
9. 20692 Schefflera bengalensis Gamble S. Watthana 1300
10. 31107 Schefflera bengalensis Gamble P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2782
11. 35901 Schefflera bengalensis Gamble Jatupol K. 08 242
12. 56119 Schefflera bengalensis Gamble M. Norsaengsri, N. Tathana 8889
13. 56136 Schefflera bengalensis Gamble M. Norsaengsri, N. Tathana 8906
14. 131207 Schefflera bengalensis Gamble W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang, U. Thongnak 4557
15. 131260 Schefflera bengalensis Gamble W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang, U. Thongnak 4613
16. 133954 Schefflera bengalensis Gamble P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3474

ปิด

QR code