ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 48924
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood
Family name

ชื่อวงศ์

Acanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu T 50018
Collected date

วันที่เก็บ

9 Dec 1984
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Deng Yunfei
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Flowers: Corolla white with bluish margin.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1700
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

45    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 375 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Nanakorn et al. 375
2. 2844 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Nanakorn et al. 2844
3. 2495 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Nanakorn et al. 2495
4. 5496 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Nanakorn et al. 5496
5. 5545 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Nanakorn et al. 5545
6. 5631 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Nanakorn et al. 5631
7. 5726 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Nanakorn et al. 5726
8. 8647 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Nanakorn et al. 8647
9. 10280 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Pongamornkul 51
10. 10299 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Nanakorn et al. 10299
11. 10380 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 57
12. 16464 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Suksathan 2137
13. 16794 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Srisanga 1271
14. 16861 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Suksathan 2270
15. 16880 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Suksathan 2289
16. 18575 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Srisanga 1735
17. 19358 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood M. Norsaengsri 1237
18. 22534 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Srisanga 2373
19. 25985 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Suksathan 3641
20. 30272 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1226
21. 30283 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1238
22. 38333 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Srisanga, P. Suksathan 3266
23. 42699 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood M. Norsaengsri, S. Intamusik 6162
24. 49722 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 32242
25. 49726 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 31612
26. 49727 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 31603
27. 48671 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood M. Norsaengsri, N. Tathana 7422
28. 48925 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood Hiroshige Koyama, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara T 48719
29. 52158 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. La-ongsri, N. Romkham 1400
30. 52177 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. La-ongsri, N. Romkham 1419
31. 52509 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood Yin-Jiangtao 1309
32. 52258 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. La-ongsri, N. Romkham 1500
33. 52691 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood C. Maknoi 2860
34. 52789 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood C. Maknoi 2958
35. 53157 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1463
36. 53721 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood C. Maknoi 3002
37. 54724 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood S. Porntrai 28
38. 54911 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood Sawai s.n.
39. 55000 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood S. Mattapha Sawai 70
40. 65656 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood M. Norsaengsri 10146
41. 65868 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood K. Srithi 588
42. 74375 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood Zhou-Shishun 7719
43. 80595 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3097
44. 80727 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Pongamornkul 4584
45. 123590 Strobilanthes dimorphotricha subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood NULL

ปิด

QR code