ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 49072
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana 3331
Collected date

วันที่เก็บ

22 Oct 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Deng Yunfei
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub up to 50 cm high. In the bamboo forest. Floral bracts green. Calyx greenish - white with green lips. Corolla pink - purple with whitish base.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

750
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

38    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 159 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng W. Nanakorn et al. 159
2. 5267 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng W. Nanakorn et al. 5267
3. 5270 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng W. Nanakorn et al. 5270
4. 5573 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng W. Nanakorn et al. 5573
5. 8007 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng W. Nanakorn et al. 8007
6. 10278 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng W. Pongamornkul 49
7. 10298 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng W. Nanakorn et al. 10298
8. 16201 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng S. Intamusik 69
9. 17712 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng W. Pongamornkul 638
10. 19061 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng M. Norsaengsri s.n.
11. 19382 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng C. Glamwaewwong 13
12. 19389 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng C. Glamwaewwong 20
13. 29135 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng S. Watthana & H. Kurzweil 2188
14. 32209 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng J.F. Maxwell 06-109
15. 35448 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8269
16. 35449 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN 8270
17. 36136 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng M. Norsaengsri & C. Lakoet 2771
18. 36476 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng P. Srisanga with W. Nanakorn, P. Suksathan, P. Panyachan 3120
19. 45197 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng D. Khrueasan MS845
20. 49785 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng M. Norsaengsri 6304
21. 55409 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng M. Norsaengsri & N. Tathana 8397
22. 55680 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng M. Norsaengsri & N. Tathana 8480
23. 62795 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng M. Norsaengsri 10007
24. 62835 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng M. Norsaengsri 10047
25. 62978 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng C. Lakoet 315
26. 64459 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng W. Pongamornkul 3008
27. 67478 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng M. Norsaengsri et al. 0041
28. 73320 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng C. Lakoet 0478
29. 73412 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng C. Lakoet 0570
30. 79312 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng W. Tanming 754
31. 80586 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3088
32. 81794 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng M. Norsaengsri 11828
33. 81975 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng M. Norsaengsri 12008
34. 88333 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng N. Muangyen 185
35. 88355 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng N. Muangyen 207
36. 96859 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng C. Glamwaewwong 375/60
37. 96881 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng C. Glamwaewwong 397/60
38. 105191 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng C. Maknoi 6427

ปิด

QR code