ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 49867
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Connarus semidecandrus Jack
Family name

ชื่อวงศ์

CONNARACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 6387
Collected date

วันที่เก็บ

25 Jan 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

P. Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 4 m high. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

32    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 553 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 553
2. 992 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 992
3. 3182 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 3182
4. 3384 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 3384
5. 3468 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 3468
6. 8013 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 8013
7. 8947 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 8947
8. 9333 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 9333
9. 10836 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 10836
10. 14295 Connarus semidecandrus Jack M. Norsaengsri 866
11. 17858 Connarus semidecandrus Jack W. Pongamornkul 509
12. 23854 Connarus semidecandrus Jack C. Glamwaewwong 550
13. 31216 Connarus semidecandrus Jack P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2891
14. 35881 Connarus semidecandrus Jack Jatupol K. 08-222
15. 35755 Connarus semidecandrus Jack S. Intamusik 156
16. 36201 Connarus semidecandrus Jack M. Norsaengsri & C. Lakoet 3691
17. 37154 Connarus semidecandrus Jack C. Maknoi 2036
18. 44657 Connarus semidecandrus Jack S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2649
19. 44658 Connarus semidecandrus Jack S. Gardner & P. Sidisunthorn ST1447
20. 47106 Connarus semidecandrus Jack C. Maknoi 3596
21. 47156 Connarus semidecandrus Jack Chusie KY78
22. 49364 Connarus semidecandrus Jack S. Gardner & P. Sidisunthorn ST1050
23. 52368 Connarus semidecandrus Jack M. Pinyosak & P. Wessumritt 87
24. 66033 Connarus semidecandrus Jack K. Srithi 135
25. 66440 Connarus semidecandrus Jack W. Pongamornkul 3432
26. 68532 Connarus semidecandrus Jack W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2896
27. 84815 Connarus semidecandrus Jack K. Kertsawang 2301
28. 85290 Connarus semidecandrus Jack C. Maknoi 7938
29. 91218 Connarus semidecandrus Jack W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3656
30. 100742 Connarus semidecandrus Jack C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-345
31. 117854 Connarus semidecandrus Jack C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-224
32. 117914 Connarus semidecandrus Jack C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-284

ปิด

QR code