ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 50002
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Psychotria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Rubiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh M 13636
Collected date

วันที่เก็บ

19 Oct 1967
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Kanit Wangwasit
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

74    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3438 Psychotria sp. W. Nanakorn et al. 3438
2. 4474 Psychotria sp. W. Nanakorn et al. 4474
3. 6357 Psychotria sp. W. Nanakorn et al. 6357
4. 12713 Psychotria sp. T.G. Laman 111
5. 13324 Psychotria sp. McDonald et al. 5697
6. 16761 Psychotria sp. C. Puff 990916.1 6
7. 19124 Psychotria sp. W. Nanakorn et al. 19124
8. 23153 Psychotria sp. P. Srisanga 2533
9. 23200 Psychotria sp. P. Srisanga 2580
10. 36034 Psychotria sp. Jatupol K. 08 375
11. 38403 Psychotria sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2175
12. 40267 Psychotria sp. C. Maknoi 2629
13. 40280 Psychotria sp. C. Maknoi 2642
14. 42289 Psychotria sp. Zhou-Shishun 3423
15. 44489 Psychotria sp. Zhou-Shishun 3795
16. 49691 Psychotria sp. K. Iwatsuki, H. Koyama, M. Hutoh, A. Chintayungkun T 8469
17. 49692 Psychotria sp. T. Shimizu, N. Fukuoka, A. Nalamphoon T 14724
18. 50139 Psychotria sp. K. Iwatsuki, H. Koyama, M. Hutoh, A. Chintayungkun T 8408
19. 50140 Psychotria sp. T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom, A. Nalamphoon T 11591
20. 50958 Psychotria sp. S. Watthana 3628
21. 52388 Psychotria sp. M. Norsaengsri 1587
22. 56760 Psychotria sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1950
23. 57170 Psychotria sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 285
24. 59920 Psychotria sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2076
25. 60206 Psychotria sp. Zhou-Shishun 3795
26. 63023 Psychotria sp. Li-Jianwu 664
27. 65904 Psychotria sp. K. Srithi 685
28. 66315 Psychotria sp. W. Pongamornkul 3355
29. 75104 Psychotria sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2493
30. 75146 Psychotria sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2295
31. 79015 Psychotria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 211
32. 79612 Psychotria sp. Philip Thomas, Thin Maung Soe, U Pone Yin 374
33. 84161 Psychotria sp. W. Pongamornkul 4947
34. 86244 Psychotria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 248
35. 88300 Psychotria sp. W. Pongamornkul 5306
36. 89032 Psychotria sp. N. Muangyen 623
37. 93150 Psychotria sp. N. Turreira-Garcia 393
38. 93257 Psychotria sp. N. Turreira-Garcia 531
39. 94923 Psychotria sp. D. Argyriou 438
40. 95069 Psychotria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 108
41. 95188 Psychotria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 227
42. 95202 Psychotria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 241
43. 98659 Psychotria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 136
44. 98706 Psychotria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 183
45. 100762 Psychotria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 365
46. 110329 Psychotria sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5446
47. 111451 Psychotria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 399
48. 113582 Psychotria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 283
49. 113964 Psychotria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 214
50. 114001 Psychotria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 251
51. 118470 Psychotria sp. K. Inthamma 369
52. 122667 Psychotria sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 137
53. 123299 Psychotria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 293
54. 123809 Psychotria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 346
55. 123824 Psychotria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 361
56. 131480 Psychotria sp. Chusie Trisonthi BD 65
57. 131494 Psychotria sp. Chusie Trisonthi BD 75 (1)
58. 132230 Psychotria sp. Martin van de Bult 1857
59. 132777 Psychotria sp. Anchalee Nuammee 655
60. 133578 Psychotria sp. Natdanai Pan-in V 363
61. 133597 Psychotria sp. Natdanai Pan-in V 382
62. 136460 Psychotria sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3485
63. 136491 Psychotria sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3516
64. 137902 Psychotria sp. K. Inthamma 1486
65. 138659 Psychotria sp. Natdanai Pan-in 534
66. 138911 Psychotria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3790
67. 140107 Psychotria sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem Nรธhrs 10152
68. 141362 Psychotria sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4177
69. 142328 Psychotria sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Sawita Yooprasert, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Natcha Sutjaritjai, Jes Aarre 10755
70. 142674 Psychotria sp. C. Maknoi et al. 5086
71. 142813 Psychotria sp. C. Maknoi et al. 5536
72. 142850 Psychotria sp. C. Maknoi et al. 5826
73. 142851 Psychotria sp. C. Maknoi et al. 5827
74. 143156 Psychotria sp. C. Maknoi et al. 6995

ปิด

QR code