ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 50207
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dysolobium grande Prain
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J.F. Maxwell 10-48
Collected date

วันที่เก็บ

20 Oct 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

R. Meeboonya
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen vine, dense growth, basal diameter 10 mm; stems, leaf axes, peduncle, raceme axis green; nodosities very pale light green; pedicels bright light green calyx whitish with pale purple; standard light blue outside, inside deep blue with a light yellow, bifid streak above claw; all claw; all claw whitish; wings deep blue outside; keel light blue, narrow upper part dark purple; anthers light yellow; filaments, stigma, style white; pods light green outside, pale light green inside; seeds bright light green leaflet blades dull dark green above, dull light green below; plant not useful.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

375
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

22    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4308 Dysolobium grande Prain W. Nanakorn et al. 4308
2. 16147 Dysolobium grande Prain N. Drechsler, C. Scholz 7
3. 19166 Dysolobium grande Prain W. Saemyarm 111
4. 52456 Dysolobium grande Prain Yin-Jiantao, Wang Hong, Shi-Xueqiang 1156
5. 60939 Dysolobium grande Prain Ling Shein Man 087708
6. 61392 Dysolobium grande Prain Law Shein 088377
7. 61516 Dysolobium grande Prain Ling Shein Man 087158
8. 61711 Dysolobium grande Prain Ling Shein Man 087600
9. 72350 Dysolobium grande Prain Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095263
10. 72931 Dysolobium grande Prain M. Norsaengsri 10712
11. 72975 Dysolobium grande Prain M. Norsaengsri 10756
12. 84620 Dysolobium grande Prain P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3862
13. 86697 Dysolobium grande Prain W. Tanming 993
14. 88275 Dysolobium grande Prain W. Pongamornkul 5281
15. 95318 Dysolobium grande Prain W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4130
16. 95443 Dysolobium grande Prain W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Phanyachan P. Tatiya 5105
17. 96068 Dysolobium grande Prain W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4252
18. 96166 Dysolobium grande Prain W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4351
19. 96249 Dysolobium grande Prain W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4434
20. 101788 Dysolobium grande Prain P. Panyadee & W. Pongamornkul 088
21. 107299 Dysolobium grande Prain C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-058
22. 110352 Dysolobium grande Prain W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5469

ปิด

QR code