ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 50396
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Disporum calcaratum D.Don
Family name

ชื่อวงศ์

COLCHICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

H. Takahashi T-63044
Collected date

วันที่เก็บ

19 Jul 1988
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Flower purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

34    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11287 Disporum calcaratum D.Don Thon 17
2. 22938 Disporum calcaratum D.Don C. Glamwaewwong 187
3. 25132 Disporum calcaratum D.Don C. Glamwaewwong 1073
4. 30453 Disporum calcaratum D.Don P. Suksathan 4172
5. 30605 Disporum calcaratum D.Don P. Suksathan 4225
6. 30888 Disporum calcaratum D.Don J.F. Maxwell 07-399
7. 33922 Disporum calcaratum D.Don J.F. Maxwell 07-693
8. 50397 Disporum calcaratum D.Don H. Takahashi T-62748
9. 54780 Disporum calcaratum D.Don W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1773
10. 55327 Disporum calcaratum D.Don M. Norsaengsri & N. Tathana 8284
11. 56741 Disporum calcaratum D.Don W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1931
12. 58711 Disporum calcaratum D.Don Zhou-Shishun 3013
13. 59187 Disporum calcaratum D.Don M. Norsaengsri & N. Tathana 9724
14. 62039 Disporum calcaratum D.Don Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087447
15. 63076 Disporum calcaratum D.Don Li-Jianwu 781
16. 64105 Disporum calcaratum D.Don W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2507
17. 65356 Disporum calcaratum D.Don W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2424
18. 67064 Disporum calcaratum D.Don W. Pongamornkul 3646
19. 68828 Disporum calcaratum D.Don Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089654
20. 68917 Disporum calcaratum D.Don Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089566
21. 71920 Disporum calcaratum D.Don J. Towaranonte s.n.
22. 75214 Disporum calcaratum D.Don Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2268
23. 81960 Disporum calcaratum D.Don M. Norsaengsri 11993
24. 82918 Disporum calcaratum D.Don M. Norsaengsri 12302
25. 86987 Disporum calcaratum D.Don C. Glamwaewwong 280/58
26. 91010 Disporum calcaratum D.Don N. Muangyen 1020
27. 92641 Disporum calcaratum D.Don W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-032
28. 95286 Disporum calcaratum D.Don W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4097
29. 100806 Disporum calcaratum D.Don C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-409
30. 113919 Disporum calcaratum D.Don C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-169
31. 114108 Disporum calcaratum D.Don C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-358
32. 114152 Disporum calcaratum D.Don C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-402
33. 115317 Disporum calcaratum D.Don W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 852
34. 115297 Disporum calcaratum D.Don W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 832

ปิด

QR code