ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 50450
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius
Family name

ชื่อวงศ์

MARANTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Tamura T-60013
Collected date

วันที่เก็บ

28 Jul 1988
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

P. Suksathan
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 2 m high; flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

23    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3841 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius W. Nanakorn et al. 3841
2. 9392 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius W. Nanakorn et al. 9392
3. 11606 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius W. Pongamornkul 205
4. 17991 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius P. Srisanga 1544
5. 19395 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius P. Suksathan 2643
6. 20829 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius P. Suksathan 2947
7. 21102 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius C. Maknoi 169
8. 23011 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius P. Suksathan 3332
9. 23038 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius P. Suksathan 3359
10. 23149 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius P. Srisanga 2529
11. 29699 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius C. Maknoi 978
12. 31630 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius W. Pongamornkul 1953
13. 54944 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1857
14. 68632 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2996
15. 73170 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius M. Norsaengsri 11340
16. 78310 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius V. Nguanchoo 210
17. 80320 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-136
18. 90773 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3381
19. 90783 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3391
20. 101749 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius P. Panyadee & W. Pongamornkul 036
21. 102550 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius V. Nguanchoo 807
22. 115352 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 887
23. 118016 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchsenius C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-386

ปิด

QR code