ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 50896
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Peliosanthes sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Asparagaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana 3629
Collected date

วันที่เก็บ

11 Jan 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb in evergreen forest. Flowers dark purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

54    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6612 Peliosanthes sp. W. Nanakorn et al. 6612
2. 8122 Peliosanthes sp. W. Nanakorn et al. 8122
3. 8838 Peliosanthes sp. W. Nanakorn et al. 8838
4. 15913 Peliosanthes sp. P. Srisanga 1091
5. 18122 Peliosanthes sp. P. Srisanga 1675
6. 18587 Peliosanthes sp. P. Srisanga 1747
7. 21155 Peliosanthes sp. P. Srisanga, C. Maknoi 2029
8. 23143 Peliosanthes sp. P. Srisanga 2523
9. 23604 Peliosanthes sp. P. Srisanga 2613
10. 26011 Peliosanthes sp. P. Suksathan 3668
11. 38542 Peliosanthes sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2314
12. 39079 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 2424
13. 40412 Peliosanthes sp. C. Maknoi 2783
14. 50356 Peliosanthes sp. Shunsuke Tsugaru T 61813
15. 50427 Peliosanthes sp. M.N. Tamura, W. Boonsawat, J.F. Maxwell T 60789
16. 51779 Peliosanthes sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 7833
17. 51426 Peliosanthes sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 7496
18. 52961 Peliosanthes sp. C. Maknoi 3960
19. 53005 Peliosanthes sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7575
20. 56356 Peliosanthes sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8993
21. 57069 Peliosanthes sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9348
22. 64397 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 2946
23. 65730 Peliosanthes sp. M. Norsaengsri 10222
24. 66029 Peliosanthes sp. K. Srithi 518
25. 66086 Peliosanthes sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10330
26. 66262 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 3300
27. 66331 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 3371
28. 66457 Peliosanthes sp. P. Chaikla s.n.
29. 73486 Peliosanthes sp. C. Lakoet 646
30. 78847 Peliosanthes sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L1 125
31. 80666 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 4523
32. 83174 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 4710
33. 85729 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul et al. 5069
34. 89418 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 5518
35. 89699 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 5685
36. 91130 Peliosanthes sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3497
37. 100719 Peliosanthes sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 322
38. 106923 Peliosanthes sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 634
39. 109846 Peliosanthes sp. TLBG 232
40. 112853 Peliosanthes sp. K. Kertsawang 3683
41. 115196 Peliosanthes sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 731
42. 117888 Peliosanthes sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 258
43. 117916 Peliosanthes sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 286
44. 117919 Peliosanthes sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 289
45. 123245 Peliosanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 239
46. 127161 Peliosanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1892
47. 127162 Peliosanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1893
48. 128913 Peliosanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2352
49. 128966 Peliosanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2405
50. 133298 Peliosanthes sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1087
51. 140291 Peliosanthes sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101581
52. 140949 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 8114
53. 142062 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 8562
54. 142955 Peliosanthes sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Natcha Sutjaritjai, Charlotte Balslev, Inge Balslev 10832

ปิด

QR code