ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 51412
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyalthia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ANNONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 7482
Collected date

วันที่เก็บ

12 Jan 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 6 m high. Flower pale green becoming red. Peduncle with brown hair. Perianth with white hair.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

502
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

69    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8702 Polyalthia sp. W. Nanakorn et al. 8702
2. 15485 Polyalthia sp. S. Watthana 655
3. 16064 Polyalthia sp. P. Suksathan 1929
4. 19219 Polyalthia sp. S. Watthana and T. Riyapan 930
5. 19229 Polyalthia sp. S. Watthana & T. Riyapun 940
6. 20213 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 1272
7. 20267 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 1326
8. 20268 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 1327
9. 20315 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 1374
10. 20316 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 1375
11. 20533 Polyalthia sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1432
12. 24612 Polyalthia sp. M. Norsaengsri s.n.
13. 28945 Polyalthia sp. W. Nanakorn et al. 28945
14. 29075 Polyalthia sp. S. Suddee et al. 2655
15. 29873 Polyalthia sp. C. Maknoi 1465
16. 30994 Polyalthia sp. K. Kertsawang 700
17. 34436 Polyalthia sp. Warintorn K. 08-266
18. 34480 Polyalthia sp. Warintorn K. 08-311
19. 41216 Polyalthia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5605
20. 45131 Polyalthia sp. M. Tanaros 534
21. 49016 Polyalthia sp. Shigeyuki Mitsuta T- 19433
22. 49031 Polyalthia sp. Tatemi Shimizu, Hideo Toyokuni, Hiroshige Koyama, Tetsukazu Yahara & Dhanee Phanichaphol T- 23263
23. 49131 Polyalthia sp. S. Watthana 3394
24. 49132 Polyalthia sp. S. Watthana 3395
25. 51322 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 2770
26. 54370 Polyalthia sp. T. Yingkhachorn 48
27. 55277 Polyalthia sp. S. Mattapha Sawai 327
28. 55281 Polyalthia sp. S. Mattapha Sawai 610
29. 55289 Polyalthia sp. P. Chantaranothai et al. 18
30. 56698 Polyalthia sp. Puangpen et al. N380
31. 57151 Polyalthia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 266
32. 60145 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 5934
33. 60146 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 5935
34. 62223 Polyalthia sp. Romklao Botanical Garden 0510/2555
35. 62461 Polyalthia sp. Romklao Botanical Garden 0401/2555
36. 62577 Polyalthia sp. W. Pongamornkul 2827
37. 63693 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 3639
38. 66825 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 10423
39. 67351 Polyalthia sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8174
40. 72687 Polyalthia sp. C. Maknoi 4922
41. 73308 Polyalthia sp. C. Lakoet 0466
42. 76913 Polyalthia sp. W. Tanming 687
43. 76822 Polyalthia sp. W. Tanming 596
44. 79027 Polyalthia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-223
45. 79003 Polyalthia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-199
46. 79076 Polyalthia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-271
47. 79174 Polyalthia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-369
48. 82759 Polyalthia sp. C. Maknoi 7660
49. 82839 Polyalthia sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2705
50. 84681 Polyalthia sp. K. Kertsawang 3462
51. 84879 Polyalthia sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3958
52. 85498 Polyalthia sp. C. Maknoi 8197
53. 85377 Polyalthia sp. C. Maknoi 8025
54. 85582 Polyalthia sp. C. Maknoi 8281
55. 86126 Polyalthia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-130
56. 86302 Polyalthia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-306
57. 87258 Polyalthia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-004
58. 89774 Polyalthia sp. C. Maknoi 4803
59. 95221 Polyalthia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-260
60. 94230 Polyalthia sp. N. Muangyen 1358
61. 97144 Polyalthia sp. P. Phaosrichai 528
62. 110960 Polyalthia sp. K. Kertsawang 4529
63. 117325 Polyalthia sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, T. Pingyot and P. Tatiya 5122
64. 117780 Polyalthia sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-150
65. 123892 Polyalthia sp. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5814
66. 123910 Polyalthia sp. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5832
67. 125549 Polyalthia sp. N. Muangyen 3630
68. 126714 Polyalthia sp. Pattararat Wongman 028
69. 129385 Polyalthia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4243

ปิด

QR code