ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 5389
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Viburnum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ADOXACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 5389
Collected date

วันที่เก็บ

5 Dec 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub in semi-evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

700
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

97    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1798 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 1798
2. 1835 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 1835
3. 2483 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 2483
4. 3647 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 3647
5. 4422 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 4422
6. 4490 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 4490
7. 4628 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 4628
8. 5517 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 5517
9. 5874 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 5874
10. 6137 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 6137
11. 6149 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 6149
12. 7119 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 7119
13. 7102 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 7102
14. 8326 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 8326
15. 8645 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 8645
16. 7948 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 7948
17. 8939 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 8939
18. 9556 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 9556
19. 9853 Viburnum sp. S. Watthana & S. Siriphum 42
20. 10410 Viburnum sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 87
21. 10363 Viburnum sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 40
22. 10364 Viburnum sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 41
23. 11449 Viburnum sp. W. Pongamornkul 173
24. 12206 Viburnum sp. W. La-ongsri 39
25. 12873 Viburnum sp. P. Srisanga 403
26. 14860 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 14860
27. 16135 Viburnum sp. P. Suksathan 1999
28. 16470 Viburnum sp. P. Suksathan 2143
29. 16528 Viburnum sp. P. Suksathan 2201
30. 18132 Viburnum sp. P. Srisanga 1685
31. 18838 Viburnum sp. W. Pongamornkul 548
32. 19330 Viburnum sp. M. Norsaengsri 1209
33. 20556 Viburnum sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1455
34. 22489 Viburnum sp. P. Srisanga 2328
35. 22567 Viburnum sp. P. Srisanga 2406
36. 23605 Viburnum sp. P. Srisanga 2614
37. 25603 Viburnum sp. C. Maknoi 639
38. 29127 Viburnum sp. S. Watthana & H. Kurzweil 2180
39. 29276 Viburnum sp. S. Watthana 2275
40. 30622 Viburnum sp. P. Suksathan 4242
41. 47025 Viburnum sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 246
42. 50052 Viburnum sp. M.N. Tamura T-60208
43. 50266 Viburnum sp. H. Takahashi T-62521
44. 50281 Viburnum sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52191
45. 50906 Viburnum sp. S. Watthana 3639
46. 56384 Viburnum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9021
47. 58808 Viburnum sp. Zhou-Shishun 3794
48. 60020 Viburnum sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2180
49. 60873 Viburnum sp. Ling Shein Man 087261
50. 61530 Viburnum sp. Ling Shein Man 087083
51. 61923 Viburnum sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087354
52. 61934 Viburnum sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087341
53. 61961 Viburnum sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087339
54. 61962 Viburnum sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087338
55. 66491 Viburnum sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3310
56. 67078 Viburnum sp. W. Pongamornkul 3660
57. 67086 Viburnum sp. W. Pongamornkul 3668
58. 75225 Viburnum sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2253
59. 79406 Viburnum sp. Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 203
60. 79593 Viburnum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097456
61. 80394 Viburnum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-209
62. 80478 Viburnum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-293
63. 84221 Viburnum sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4087
64. 86818 Viburnum sp. C. Glamwaewwong 112/58
65. 89246 Viburnum sp. C. Maknoi 4040
66. 88237 Viburnum sp. W. Pongamornkul 5243
67. 90094 Viburnum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-17
68. 90125 Viburnum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-48
69. 90202 Viburnum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-125
70. 94183 Viburnum sp. W. Pongamornkul 5883
71. 94216 Viburnum sp. W. Pongamornkul 5916
72. 95147 Viburnum sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-186
73. 95601 Viburnum sp. W. Pongamornkul 5962
74. 104582 Viburnum sp. W. Pongamornkul 6359
75. 104593 Viburnum sp. W. Pongamornkul 6370
76. 105917 Viburnum sp. W. Pongamornkul 6393
77. 106810 Viburnum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 530
78. 107561 Viburnum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-348
79. 110189 Viburnum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1062
80. 110164 Viburnum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1037
81. 112587 Viburnum sp. C. Maknoi 3384
82. 113525 Viburnum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-226
83. 116932 Viburnum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-124
84. 122768 Viburnum sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-238
85. 122926 Viburnum sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-396
86. 123274 Viburnum sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-268
87. 123306 Viburnum sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-300
88. 132317 Viburnum sp. W. Pongamornkul 7443
89. 132318 Viburnum sp. W. Pongamornkul 7444
90. 134611 Viburnum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3246
91. 135627 Viburnum sp. Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH- 2110
92. 135745 Viburnum sp. W. Pongamornkul 7713
93. 135816 Viburnum sp. W. Pongamornkul 7784
94. 135956 Viburnum sp. W. Pongamornkul 7918
95. 136028 Viburnum sp. W. Pongamornkul 7990
96. 136167 Viburnum sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 81
97. 138166 Viburnum sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3060

ปิด

QR code