ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 53270
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bambusa sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Poaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7738
Collected date

วันที่เก็บ

26 Feb 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Perennial herb. Flower purplish becoming brown.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

55    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1293 Bambusa sp. W. Nanakorn et al. 1293
2. 8129 Bambusa sp. W. Nanakorn et al. 8129
3. 10076 Bambusa sp. P. Thongson, Serm s.n.
4. 10077 Bambusa sp. P. Thongson, Serm s.n.
5. 10078 Bambusa sp. P. Thongson, Serm s.n.
6. 10079 Bambusa sp. P. Thongson, Serm s.n.
7. 10080 Bambusa sp. P. Thongson, Serm s.n.
8. 10084 Bambusa sp. P. Thongson, Serm s.n.
9. 10086 Bambusa sp. P. Thongson, Serm s.n.
10. 10087 Bambusa sp. P. Thongson, Serm s.n.
11. 11641 Bambusa sp. W. Pongamornkul 212
12. 25569 Bambusa sp. H. Hemadhulin B 2
13. 25571 Bambusa sp. H. Hemadhulin B 4
14. 30199 Bambusa sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 07-1-3 74
15. 30200 Bambusa sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 07-1-3 75
16. 30204 Bambusa sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 07-1-3 78
17. 30208 Bambusa sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 07-1-3 83
18. 33379 Bambusa sp. Jatupol K. 07 160
19. 33410 Bambusa sp. Jatupol K. 08 191
20. 33420 Bambusa sp. Jatupol K. 08 201
21. 33422 Bambusa sp. Jatupol K. 08 203
22. 34348 Bambusa sp. W. Pongamornkul 1707
23. 34349 Bambusa sp. W. Pongamornkul 1708
24. 34350 Bambusa sp. W. Pongamornkul 1709
25. 34354 Bambusa sp. W. Pongamornkul 1713
26. 34647 Bambusa sp. M. Norsaengsri 3281
27. 38393 Bambusa sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2165
28. 41110 Bambusa sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5559
29. 41553 Bambusa sp. P. Wessumritt, M. Norsaengsri 198
30. 41607 Bambusa sp. P. Wessumritt, M. Norsaengsri 233
31. 41838 Bambusa sp. P. Wessumritt, M. Norsaengsri 155
32. 44798 Bambusa sp. Piyawan Winichainan HN 1124
33. 44800 Bambusa sp. Piyawan Winichainan HN 1123
34. 45738 Bambusa sp. Niran Muangdech s.n.
35. 46266 Bambusa sp. M. Norsaengsri 3281
36. 53493 Bambusa sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang, Cheng Xiao 1520
37. 55678 Bambusa sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8478
38. 56041 Bambusa sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8656
39. 59955 Bambusa sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2114
40. 61146 Bambusa sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86697
41. 61434 Bambusa sp. Law Shine 88314
42. 63503 Bambusa sp. M. Norsaengsri 6762
43. 65694 Bambusa sp. M. Norsaengsri 10184
44. 67340 Bambusa sp. M. Norsaengsri, R. Insea 8164
45. 67533 Bambusa sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 799
46. 68515 Bambusa sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2878
47. 72984 Bambusa sp. M. Norsaengsri 10765
48. 106338 Bambusa sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 793
49. 106924 Bambusa sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 635
50. 114468 Bambusa sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4813
51. 115679 Bambusa sp. K. Wangwasit 180124 35
52. 115801 Bambusa sp. K. Wangwasit 180322 51
53. 116760 Bambusa sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 383
54. 128837 Bambusa sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2277
55. 142134 Bambusa sp. M. Norsaengsri 2611.1

ปิด

QR code