ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 5686
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Justicia procumbens L.
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 5686
Collected date

วันที่เก็บ

25 Jan 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Deng Yunfei
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb in disturb forest, flowers blue.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

88    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1949 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 1949
2. 2017 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 2017
3. 2885 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 2885
4. 2924 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 2924
5. 4331 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 4331
6. 4369 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 4369
7. 4389 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 4389
8. 4780 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 4780
9. 5277 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 5277
10. 5734 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 5734
11. 7771 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 7771
12. 7856 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 7856
13. 7917 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 7917
14. 10367 Justicia procumbens L. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 44
15. 12078 Justicia procumbens L. S. Sasrirat s.n.
16. 12823 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 12823
17. 16296 Justicia procumbens L. P. Srisanga 1153
18. 17978 Justicia procumbens L. P. Srisanga 1531
19. 18950 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 18950
20. 23658 Justicia procumbens L. P. Srisanga 2667
21. 25478 Justicia procumbens L. M. Norsaengsri 296
22. 26506 Justicia procumbens L. M. Nomura FOK-606376
23. 27125 Justicia procumbens L. S. Watthana & M. Wongnak 1857
24. 34122 Justicia procumbens L. W. Pongamornkul 2047
25. 35293 Justicia procumbens L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8094
26. 35404 Justicia procumbens L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8222
27. 36364 Justicia procumbens L. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3007
28. 37339 Justicia procumbens L. J.F. Maxwell 06-751
29. 40538 Justicia procumbens L. J.F. Maxwell 08-166
30. 40573 Justicia procumbens L. J.F. Maxwell 08-202
31. 40839 Justicia procumbens L. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6059
32. 43077 Justicia procumbens L. Zhou Shi-shun 3104
33. 45009 Justicia procumbens L. S. Ukodchan s.n.
34. 48845 Justicia procumbens L. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38568
35. 48338 Justicia procumbens L. Hiroshige Koyama & Chamlong Phengklai T-44202
36. 48376 Justicia procumbens L. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51471
37. 48774 Justicia procumbens L. Shunsuke Tsugaru T-60047
38. 50144 Justicia procumbens L. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38376
39. 50943 Justicia procumbens L. S. Watthana 3676
40. 53606 Justicia procumbens L. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1225
41. 53941 Justicia procumbens L. Sawai & Rob 775
42. 54138 Justicia procumbens L. S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-058560
43. 55070 Justicia procumbens L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8372
44. 60319 Justicia procumbens L. Zhou-Shishun 3104
45. 60818 Justicia procumbens L. Ling Shein Man 087149
46. 60938 Justicia procumbens L. Ling Shein Man 087709
47. 63400 Justicia procumbens L. Li-Jianwu 412
48. 67899 Justicia procumbens L. M. Norsaengsri 10579
49. 71193 Justicia procumbens L. M. Norsaengsri & K. Waengwasit 2886
50. 71808 Justicia procumbens L. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091034
51. 73318 Justicia procumbens L. C. Lakoet 0476
52. 73369 Justicia procumbens L. C. Lakoet 0527
53. 76394 Justicia procumbens L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094212
54. 76450 Justicia procumbens L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094369
55. 77775 Justicia procumbens L. W. Tanming 741
56. 80115 Justicia procumbens L. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097140
57. 80116 Justicia procumbens L. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097094
58. 80360 Justicia procumbens L. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-175
59. 80801 Justicia procumbens L. K. Phoutthavong et al. 493
60. 86515 Justicia procumbens L. W. Tanming 967
61. 86645 Justicia procumbens L. W. Tanming 868
62. 87522 Justicia procumbens L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-364
63. 88158 Justicia procumbens L. W. Pongamornkul 5164
64. 88218 Justicia procumbens L. W. Pongamornkul 5224
65. 88404 Justicia procumbens L. N. Muangyen 256
66. 89665 Justicia procumbens L. W. Pongamornkul 5651
67. 90206 Justicia procumbens L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-129
68. 90264 Justicia procumbens L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-187
69. 91192 Justicia procumbens L. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3631
70. 92125 Justicia procumbens L. Khin Myo Htwe 024038
71. 92436 Justicia procumbens L. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3909
72. 94163 Justicia procumbens L. W. Pongamornkul 5863
73. 95980 Justicia procumbens L. P. Phaosrichai 378
74. 96006 Justicia procumbens L. P. Phaosrichai 404
75. 95843 Justicia procumbens L. N. Muangyen 1799
76. 96111 Justicia procumbens L. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4295
77. 98199 Justicia procumbens L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-079
78. 100869 Justicia procumbens L. P. Phaosrichai 594
79. 101773 Justicia procumbens L. P. Panyadee & W. Pongamornkul 063
80. 103804 Justicia procumbens L. Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo & Rafidah Abdul Rahman 6-33
81. 107357 Justicia procumbens L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-121
82. 109502 Justicia procumbens L. T.Y.A.Yang, Y.T.Chiu, Y.C.Hsu & C.H.Huang 15617
83. 110359 Justicia procumbens L. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5476
84. 114198 Justicia procumbens L. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-014
85. 114674 Justicia procumbens L. Thitiporn Pingyot 197
86. 122725 Justicia procumbens L. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-195
87. 122866 Justicia procumbens L. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-336
88. 127632 Justicia procumbens L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2599

ปิด

QR code