ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 55035
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ardisia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PRIMULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Chantaranothai et al. 429
Collected date

วันที่เก็บ

Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sakon Nakhon, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

256    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 613 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 613
2. 3358 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 3358
3. 3860 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 3860
4. 4893 Ardisia sp. S. Watthana & M. Norsaengsri J-64
5. 5642 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 5642
6. 5776 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 5776
7. 5795 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 5795
8. 5880 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 5880
9. 6167 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 6167
10. 6296 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 6296
11. 6298 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 6298
12. 6658 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 6658
13. 6858 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 6858
14. 7022 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 7022
15. 7232 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 7232
16. 7303 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 7303
17. 7541 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 7541
18. 8273 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 8273
19. 8632 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 8632
20. 9130 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 9130
21. 9200 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 9200
22. 9711 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 9711
23. 10539 Ardisia sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 200
24. 10626 Ardisia sp. P. Srisanga, D.D. Tirvengadum & C. Glamwaewwong 228
25. 10692 Ardisia sp. Serm 26
26. 11390 Ardisia sp. W. Pongamornkul 129
27. 11515 Ardisia sp. P. Suksathan 1125
28. 11545 Ardisia sp. P. Suksathan 1155
29. 11572 Ardisia sp. P. Suksathan 1182
30. 12092 Ardisia sp. S. Sasrirat s.n.
31. 13704 Ardisia sp. P. Suksathan 1475
32. 14032 Ardisia sp. P. Srisanga 698
33. 14033 Ardisia sp. P. Srisanga & S. Watthana 699
34. 14283 Ardisia sp. M. Norsaengsri 854
35. 16788 Ardisia sp. P. Srisanga 1265
36. 16901 Ardisia sp. P. Suksathan 2310
37. 17260 Ardisia sp. P. Suksathan 2569
38. 17677 Ardisia sp. P. Srisanga 1456
39. 18560 Ardisia sp. P. Suksathan 2887
40. 19123 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 19123
41. 19249 Ardisia sp. S. Watthana and T. Riyapan 960
42. 20205 Ardisia sp. M. Norsaengsri 1264
43. 20490 Ardisia sp. S. Watthana 1242
44. 22971 Ardisia sp. C. Glamwaewwong 215
45. 24093 Ardisia sp. C. Glamwaewwong 672
46. 24191 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 24191
47. 24982 Ardisia sp. C. Glamwaewwong 957
48. 25049 Ardisia sp. C. Glamwaewwong 999
49. 25452 Ardisia sp. M. Norsaengsri 270
50. 25787 Ardisia sp. C. Maknoi & R. Pongsattayapiphat 324
51. 25720 Ardisia sp. C. Maknoi 257
52. 27662 Ardisia sp. C. Maknoi 848
53. 27886 Ardisia sp. K. Wangwasit 050615-30
54. 29048 Ardisia sp. S. Suddee et al. 2618
55. 30999 Ardisia sp. K. Kertsawang 705
56. 31425 Ardisia sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 5
57. 31697 Ardisia sp. C. Maknoi 1655
58. 33132 Ardisia sp. Warintorn K. 07-116
59. 34032 Ardisia sp. S. Watthana 2643
60. 34406 Ardisia sp. Warintorn K. 08-236
61. 35368 Ardisia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8181
62. 35436 Ardisia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8256
63. 35768 Ardisia sp. C. Maknoi 1700
64. 36673 Ardisia sp. P. Suksathan 4417
65. 36759 Ardisia sp. P. Suksathan 4503
66. 37388 Ardisia sp. S. Watthana 2656
67. 38471 Ardisia sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2243
68. 39581 Ardisia sp. M. Norsaengsri 4670
69. 39677 Ardisia sp. M. Norsaengsri 4765
70. 40411 Ardisia sp. C. Maknoi 2782
71. 41240 Ardisia sp. S. Watthana 3230
72. 42703 Ardisia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6166
73. 42460 Ardisia sp. Wang Hong 8327
74. 42720 Ardisia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6184
75. 43276 Ardisia sp. Zhou Shi-shun 3665
76. 44071 Ardisia sp. S. Gardner & V. Chamchumroon ST2466
77. 45318 Ardisia sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3457
78. 45515 Ardisia sp. N. Romkham 165
79. 45688 Ardisia sp. D. Khrueasan MS-282
80. 46591 Ardisia sp. M. Norsaengsri 3562
81. 46594 Ardisia sp. M. Norsaengsri 3565
82. 47218 Ardisia sp. Chusie KY257
83. 47219 Ardisia sp. Chusie KY368
84. 47220 Ardisia sp. Chusie KY114
85. 47221 Ardisia sp. Chusie KY398
86. 48468 Ardisia sp. Ricky Ward 23
87. 48479 Ardisia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52033
88. 48802 Ardisia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 33207
89. 48803 Ardisia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 33286
90. 48804 Ardisia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 32720
91. 48809 Ardisia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32699
92. 48841 Ardisia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 33126
93. 48842 Ardisia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 32413
94. 50074 Ardisia sp. C. Phengklai T-49898
95. 50075 Ardisia sp. C. Phengklai T-49890
96. 49680 Ardisia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-30057
97. 49935 Ardisia sp. M. Norsaengsri 6455
98. 49972 Ardisia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-30664
99. 49973 Ardisia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam & Thawatchai Wongprasert T-30142
100. 50462 Ardisia sp. Li-Jianwu Cx00015
101. 50583 Ardisia sp. P. Wessumritt 166
102. 50895 Ardisia sp. S. Watthana 3627
103. 51501 Ardisia sp. W. Pongamornkul 85
104. 51502 Ardisia sp. W. Pongamornkul 400
105. 51503 Ardisia sp. W. Pongamornkul 8869
106. 52496 Ardisia sp. Yin-Jiantao 1266
107. 52698 Ardisia sp. C. Maknoi 2867
108. 52755 Ardisia sp. C. Maknoi 2924
109. 52772 Ardisia sp. C. Maknoi 2941
110. 53250 Ardisia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7718
111. 53510 Ardisia sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1501
112. 53597 Ardisia sp. Yin-Jiantao 1331
113. 54352 Ardisia sp. T. Yingkhachorn 29
114. 54883 Ardisia sp. KKU Staff. s.n.
115. 54884 Ardisia sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
116. 54899 Ardisia sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
117. 54900 Ardisia sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
118. 54901 Ardisia sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
119. 54902 Ardisia sp. KKU Staff. s.n.
120. 55007 Ardisia sp. P. Chantaranothai et al. 1449
121. 55008 Ardisia sp. P. Chantaranothai et al 1464
122. 55033 Ardisia sp. KKU Staff. 1534
123. 55034 Ardisia sp. P. Chantaranothai et al. 136
124. 55036 Ardisia sp. P. Chantaranothai et al. 426
125. 55082 Ardisia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8384
126. 56389 Ardisia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9026
127. 56779 Ardisia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1969
128. 56788 Ardisia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1978
129. 58135 Ardisia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8668
130. 58180 Ardisia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8712
131. 57944 Ardisia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9046
132. 58104 Ardisia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9856
133. 59506 Ardisia sp. Romklao Botanical Garden 0112/2553
134. 59396 Ardisia sp. Romklao Botanical Garden 0002/2553
135. 59925 Ardisia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2082
136. 59934 Ardisia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2091
137. 62271 Ardisia sp. Romklao Botanical Garden 0558/2555
138. 62483 Ardisia sp. Romklao Botanical Garden 0423/2555
139. 64377 Ardisia sp. W. Pongamornkul 2926
140. 65368 Ardisia sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2439
141. 65634 Ardisia sp. M. Norsaengsri 10124
142. 65597 Ardisia sp. M. Norsaengsri 10085
143. 65721 Ardisia sp. M. Norsaengsri 10213
144. 65802 Ardisia sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10296
145. 66277 Ardisia sp. W. Pongamornkul 3315
146. 66373 Ardisia sp. W. Pongamornkul & Pongsri 3158
147. 67094 Ardisia sp. W. Pongamornkul 3676
148. 67679 Ardisia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 946
149. 67843 Ardisia sp. M. Norsaengsri 10523
150. 67857 Ardisia sp. M. Norsaengsri 10537
151. 68066 Ardisia sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0333
152. 70193 Ardisia sp. P. Wessumrit & S. Sawangsawat 97
153. 70389 Ardisia sp. C. Maknoi 3256
154. 70433 Ardisia sp. C. Maknoi 3300
155. 71388 Ardisia sp. W. Pongamornkul 3828
156. 72022 Ardisia sp. N. Muangyen 0111
157. 72033 Ardisia sp. W. Pongamornkul 03913
158. 73805 Ardisia sp. P. Phaosrichai 46
159. 73214 Ardisia sp. M. Norsaengsri 11386
160. 73479 Ardisia sp. C. Lakoet 0639
161. 74001 Ardisia sp. K. Khwan 100
162. 75092 Ardisia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2540
163. 75126 Ardisia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2330
164. 75129 Ardisia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2323
165. 75157 Ardisia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2352
166. 75171 Ardisia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2310
167. 75252 Ardisia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2434
168. 75257 Ardisia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2451
169. 77572 Ardisia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11049
170. 77845 Ardisia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-60
171. 77879 Ardisia sp. M. Norsaengsri 11141
172. 79004 Ardisia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-200
173. 79033 Ardisia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-229
174. 79038 Ardisia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-234
175. 79057 Ardisia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-252
176. 79222 Ardisia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-417
177. 79253 Ardisia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-448
178. 79331 Ardisia sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 50
179. 80066 Ardisia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097657
180. 80067 Ardisia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097391
181. 80068 Ardisia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097074
182. 80669 Ardisia sp. W. Pongamornkul 4526
183. 81358 Ardisia sp. C. Maknoi 7540
184. 81778 Ardisia sp. M. Norsaengsri 11812
185. 82938 Ardisia sp. M. Norsaengsri 12322
186. 83115 Ardisia sp. W. Pongamornkul 4650
187. 83116 Ardisia sp. W. Pongamornkul 4651
188. 83219 Ardisia sp. W. Pongamornkul 4754
189. 84123 Ardisia sp. W. Pongamornkul 4909
190. 84131 Ardisia sp. W. Pongamornkul 4917
191. 84138 Ardisia sp. W. Pongamornkul 4924
192. 84181 Ardisia sp. W. Pongamornkul 4967
193. 85165 Ardisia sp. P. Phaosrichai 274
194. 85804 Ardisia sp. M. Norsaengsri 12457
195. 86251 Ardisia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-255
196. 87326 Ardisia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-168
197. 86980 Ardisia sp. C. Glamwaewwong 273/58
198. 89087 Ardisia sp. N. Muangyen 678
199. 87581 Ardisia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-421
200. 88316 Ardisia sp. N. Muangyen 168
201. 88349 Ardisia sp. N. Muangyen 201
202. 88579 Ardisia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 430
203. 89652 Ardisia sp. W. Pongamornkul 5638
204. 89602 Ardisia sp. C. Maknoi 6357
205. 90603 Ardisia sp. N. Muangyen 866
206. 91028 Ardisia sp. N. Muangyen 1038
207. 91159 Ardisia sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3526
208. 91923 Ardisia sp. N. Muangyen 1291
209. 94476 Ardisia sp. N. Muangyen 1603
210. 94491 Ardisia sp. N. Muangyen 1618
211. 94438 Ardisia sp. N. Muangyen 1565
212. 94450 Ardisia sp. N. Muangyen 1577
213. 94141 Ardisia sp. W. Pongamornkul 5841
214. 94352 Ardisia sp. N. Muangyen 1479
215. 94353 Ardisia sp. N. Muangyen 1480
216. 95155 Ardisia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-194
217. 95520 Ardisia sp. N. Muangyen 1717
218. 96594 Ardisia sp. C. Glamwaewwong 110/60
219. 97059 Ardisia sp. P. Phaosrichai 443
220. 97134 Ardisia sp. P. Phaosrichai 518
221. 97167 Ardisia sp. P. Phaosrichai 551
222. 97518 Ardisia sp. C. Maknoi 5499
223. 98660 Ardisia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-137
224. 98687 Ardisia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-164
225. 98739 Ardisia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-216
226. 100827 Ardisia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-430
227. 101762 Ardisia sp. P. Panyadee & W. Pongamornkul 050
228. 102189 Ardisia sp. K. Kertsawang 4453
229. 102013 Ardisia sp. K. Kertsawang 4277
230. 104768 Ardisia sp. C. Maknoi 5644
231. 104769 Ardisia sp. C. Maknoi 5645
232. 105220 Ardisia sp. C. Maknoi 6456
233. 104477 Ardisia sp. T. Khambai 500
234. 104952 Ardisia sp. C. Maknoi 6109
235. 105499 Ardisia sp. C. Maknoi 6842
236. 105568 Ardisia sp. C. Maknoi 6996
237. 105598 Ardisia sp. C. Maknoi 7026
238. 106219 Ardisia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 675
239. 109963 Ardisia sp. TLBG 559
240. 110849 Ardisia sp. N. Muangyen 2063
241. 111077 Ardisia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-026
242. 111181 Ardisia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-129
243. 111658 Ardisia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-181
244. 112909 Ardisia sp. K. Kertsawang 3747
245. 113414 Ardisia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-115
246. 113533 Ardisia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-234
247. 113840 Ardisia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-090
248. 116948 Ardisia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-140
249. 115563 Ardisia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1455
250. 117068 Ardisia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-261
251. 116113 Ardisia sp. K. Wangwasit 180914-25
252. 116992 Ardisia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-185
253. 116997 Ardisia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-190
254. 118278 Ardisia sp. K. Inthamma 166
255. 118412 Ardisia sp. K. Inthamma 311
256. 118431 Ardisia sp. K. Inthamma 330

ปิด

QR code