ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 5806
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Smilax lanceifolia Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

SMILACACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 5806
Collected date

วันที่เก็บ

27 Jan 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

T. Koyama
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in disturbed forest. Flower greenish.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

64    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4620 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 4620
2. 4748 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 4748
3. 5537 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 5537
4. 5641 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 5641
5. 5881 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 5881
6. 6206 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 6206
7. 7918 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 7918
8. 8278 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 8278
9. 9717 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 9717
10. 10416 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 93
11. 11179 Smilax lanceifolia Roxb. L. Averyanov, N.Q. Binh VH 3883
12. 13032 Smilax lanceifolia Roxb. W. Pongamornkul 394
13. 13067 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga 463
14. 13076 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga 472
15. 14581 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 793
16. 15326 Smilax lanceifolia Roxb. P. Suksathan 1594
17. 15590 Smilax lanceifolia Roxb. M. Wongnak 142
18. 15712 Smilax lanceifolia Roxb. P. Suksathan & David J. Middleton 1814
19. 15955 Smilax lanceifolia Roxb. P. Suksathan & David J. Middleton 1865
20. 16910 Smilax lanceifolia Roxb. P. Suksathan 2319
21. 18127 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga 1680
22. 18590 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga 1750
23. 18811 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn 1097
24. 22485 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga 2324
25. 23803 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga 2724
26. 23904 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 23904
27. 25598 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 634
28. 29599 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 1341
29. 32221 Smilax lanceifolia Roxb. J.F. Maxwell 06-128
30. 33958 Smilax lanceifolia Roxb. J.F. Maxwell 08-4
31. 35367 Smilax lanceifolia Roxb. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8180
32. 36658 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 1978
33. 45048 Smilax lanceifolia Roxb. M. Tanaros 450
34. 45741 Smilax lanceifolia Roxb. Kannikar, Siriluck, Yongyut s.n.
35. 47292 Smilax lanceifolia Roxb. Chusie KY233
36. 48871 Smilax lanceifolia Roxb. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31550
37. 50510 Smilax lanceifolia Roxb. Li-Jianwu Cx00078
38. 50543 Smilax lanceifolia Roxb. Li-Jianwu Cx00218
39. 52680 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 2849
40. 52717 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 2886
41. 57913 Smilax lanceifolia Roxb. M. Norsaengsri 1948
42. 58865 Smilax lanceifolia Roxb. Zhou-Shishun 3503
43. 58882 Smilax lanceifolia Roxb. Zhou-Shishun 3537
44. 65622 Smilax lanceifolia Roxb. M. Norsaengsri 10112
45. 74298 Smilax lanceifolia Roxb. Zhou-Shishun 7373
46. 74966 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 6612
47. 75006 Smilax lanceifolia Roxb. M. Norsaengsri 11051
48. 76560 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 7129
49. 80688 Smilax lanceifolia Roxb. W. Pongamornkul 4545
50. 83960 Smilax lanceifolia Roxb. M. Pinyosak & P. Wessumritt 211
51. 84853 Smilax lanceifolia Roxb. S. Watthana & W. La-ongsri 3931
52. 87057 Smilax lanceifolia Roxb. C. Glamwaewwong 350/58
53. 89081 Smilax lanceifolia Roxb. N. Muangyen 672
54. 95026 Smilax lanceifolia Roxb. Chusie & Khwanruethai Kamfachuea PNK090
55. 94795 Smilax lanceifolia Roxb. Chusie & K. Srithi PK180
56. 102731 Smilax lanceifolia Roxb. V. Nguanchoo 1030
57. 103661 Smilax lanceifolia Roxb. Wattana Tanming; Majjedah, Z.; N.H.H. Quynh; S. Sothyroth & Ling, C.Y. 1-16
58. 104534 Smilax lanceifolia Roxb. W. Pongamornkul 6311
59. 104774 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 5650
60. 106007 Smilax lanceifolia Roxb. W. Pongamornkul 6483
61. 106218 Smilax lanceifolia Roxb. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 674
62. 108870 Smilax lanceifolia Roxb. C.M.Wang 04502
63. 109497 Smilax lanceifolia Roxb. T.Y.A.Yang, Y.T.Chiu, Y.C.Hsu & C.H.Huang 15625
64. 109527 Smilax lanceifolia Roxb. T.Y.A.Yang & T.Y.Jan 12301

ปิด

QR code