ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 57831
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vitex sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Pooma, R.; Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 6947
Collected date

วันที่เก็บ

25 May 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Common shrub, 1-1.5 m tall; petioles, young leaves reddish green to brown; flowers creamy to very pale yellow, lower lip with yellow patchs at middle.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

850
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

101    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4553 Vitex sp. W. Nanakorn et al. 4553
2. 9592 Vitex sp. W. Nanakorn et al. 9592
3. 17708 Vitex sp. W. Pongamornkul 634
4. 19114 Vitex sp. W. Nanakorn et al. 19114
5. 19520 Vitex sp. W. Pongamornkul 687
6. 19854 Vitex sp. S. Watthana 1154
7. 19869 Vitex sp. S. Watthana 1170
8. 24770 Vitex sp. K. Kertsawang 308
9. 27510 Vitex sp. C. Maknoi 697
10. 29055 Vitex sp. S. Suddee et al. 2629
11. 34369 Vitex sp. W. Pongamornkul 1728
12. 36248 Vitex sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3895
13. 38361 Vitex sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2133
14. 40862 Vitex sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6082
15. 46780 Vitex sp. M. Tanaros 181
16. 47760 Vitex sp. S. Sawangsawat 155
17. 51059 Vitex sp. W. Pongamornkul 2665
18. 53092 Vitex sp. Yin-Jiantao 1355
19. 53244 Vitex sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7713
20. 53925 Vitex sp. C. Maknoi 3207
21. 54396 Vitex sp. T. Yingkhachorn 77
22. 54676 Vitex sp. KKU Staff. s.n.
23. 58088 Vitex sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9840
24. 61846 Vitex sp. Ling Shein Man 087318
25. 61898 Vitex sp. Thin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087410
26. 62072 Vitex sp. D. Khrueasan MS-152
27. 62548 Vitex sp. Romklao Botanical Garden 0488/2555
28. 62670 Vitex sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 178
29. 63166 Vitex sp. Li-Jianwu 591
30. 64352 Vitex sp. W. Pongamornkul 2901
31. 65288 Vitex sp. K. Srithi 662
32. 66125 Vitex sp. M. Norsaengsri 6827
33. 66818 Vitex sp. M. Norsaengsri 10416
34. 67189 Vitex sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 702
35. 67217 Vitex sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 730
36. 68494 Vitex sp. C. Maknoi 4597
37. 68753 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089571
38. 68852 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089682
39. 70357 Vitex sp. C. Maknoi 3224
40. 70384 Vitex sp. C. Maknoi 3251
41. 71105 Vitex sp. S. Watthana 3822
42. 73137 Vitex sp. M. Norsaengsri 11306
43. 73154 Vitex sp. M. Norsaengsri 11324
44. 75080 Vitex sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2518
45. 75512 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095217
46. 75876 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094421
47. 76566 Vitex sp. C. Maknoi 7135
48. 77564 Vitex sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11041
49. 77929 Vitex sp. C. Maknoi 5125
50. 79145 Vitex sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-340
51. 79173 Vitex sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-368
52. 85279 Vitex sp. C. Maknoi 7927
53. 85443 Vitex sp. C. Maknoi 8091
54. 85547 Vitex sp. C. Maknoi 8246
55. 86061 Vitex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-065
56. 86241 Vitex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-245
57. 87659 Vitex sp. Saensouk et al. 45
58. 90849 Vitex sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3458
59. 91215 Vitex sp. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3653
60. 92701 Vitex sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-092
61. 95148 Vitex sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-187
62. 97056 Vitex sp. P. Phaosrichai 440
63. 100746 Vitex sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-349
64. 102583 Vitex sp. V. Nguanchoo 842
65. 104639 Vitex sp. C. Maknoi 5783
66. 104517 Vitex sp. W. Pongamornkul 6294
67. 104602 Vitex sp. W. Pongamornkul 6379
68. 104730 Vitex sp. C. Maknoi 5605
69. 105233 Vitex sp. C. Maknoi 6469
70. 105243 Vitex sp. C. Maknoi 6479
71. 106426 Vitex sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 881
72. 107042 Vitex sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 754
73. 110847 Vitex sp. N. Muangyen 2061
74. 110861 Vitex sp. N. Muangyen 2076
75. 111100 Vitex sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-048
76. 111632 Vitex sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-155
77. 111335 Vitex sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-283
78. 111534 Vitex sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-057
79. 113419 Vitex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-120
80. 112584 Vitex sp. C. Maknoi 3381
81. 112635 Vitex sp. N. Muangyen 2122
82. 112703 Vitex sp. N. Muangyen 2190
83. 112801 Vitex sp. N. Muangyen 2288
84. 113779 Vitex sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-029
85. 115018 Vitex sp. T. Choopan et al. 2018-364
86. 115337 Vitex sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 872
87. 116619 Vitex sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-242
88. 117600 Vitex sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 1692
89. 118356 Vitex sp. K. Inthamma 244
90. 119000 Vitex sp. K. Inthamma 587
91. 119029 Vitex sp. K. Inthamma 617
92. 122532 Vitex sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1492
93. 123239 Vitex sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-233
94. 126761 Vitex sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4002
95. 126829 Vitex sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4070
96. 126907 Vitex sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4149
97. 127032 Vitex sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1763
98. 128240 Vitex sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2041
99. 128430 Vitex sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2231
100. 129636 Vitex sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4494
101. 129740 Vitex sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4598

ปิด

QR code