ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 58862
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Wang Hong 8293
Collected date

วันที่เก็บ

9 Nov 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb; flower: yellow with purple upper lip.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Yunnan, China
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

700
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

22    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 10166 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. P. Thongson 99
2. 9841 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. Serm s.n.
3. 10634 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. P. Srisanga, D.D. Tirvengadum & C. Glamwaewwong 236
4. 13038 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. S. Watthana & W. Pongamornkul 208
5. 13880 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. P. Srisanga 583
6. 15550 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. M. Wongnak 102
7. 19545 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. W. Pongamornkul 591
8. 23768 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. P. Srisanga 2689
9. 29129 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. S. Watthana & H. Kurzweil 2182
10. 33336 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. Jatupol K. 07-117
11. 34370 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. W. Pongamornkul 1729
12. 34371 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. W. Pongamornkul 1730
13. 34372 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. W. Pongamornkul 1731
14. 42464 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. Wang Hong 8293
15. 44534 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. Zhou Shi-shun 3197
16. 48607 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. M. Norsaengsri & N. Tathana 7358
17. 53722 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. C. Maknoi 3003
18. 56250 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. Serm s.n.
19. 60256 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. Zhou Shishun 3197
20. 65299 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. K. Srithi 535
21. 104374 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. S. Kamonnate 903
22. 129280 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. Akharasit Bunsongthae 121

ปิด

QR code