ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 59446
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hypericum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Hypericaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Romklao Botanical Garden 2553 52
Collected date

วันที่เก็บ

16 Jun 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb in grassland forest. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

56    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 16262 Hypericum sp. P. Srisanga 1119
2. 17620 Hypericum sp. P. Srisanga 1399
3. 20975 Hypericum sp. P. Srisanga 1987
4. 21578 Hypericum sp. P. Suksathan s.n.
5. 36365 Hypericum sp. P. Srisanga, P. Suksathan, P. Panyachan, A. Keratikorkul 3008
6. 37044 Hypericum sp. P. Suksathan 4613
7. 58267 Hypericum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8812
8. 58269 Hypericum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8814
9. 61105 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86546
10. 61310 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86824
11. 61311 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86823
12. 60276 Hypericum sp. Zhou-Shishun 2790
13. 60514 Hypericum sp. Ling Shein Mang 88169
14. 60760 Hypericum sp. Law Shine 88270
15. 60905 Hypericum sp. Ling Shein Mang 87743
16. 60962 Hypericum sp. Ling Shein Mang 87825
17. 61357 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86786
18. 61358 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86785
19. 61879 Hypericum sp. Ling Shein Mang 87266
20. 66116 Hypericum sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10360
21. 68890 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89538
22. 69003 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89460
23. 69173 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Mang, Law Shine 89259
24. 71762 Hypericum sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91214
25. 72840 Hypericum sp. M. Norsaengsri 10953
26. 75399 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95508
27. 75388 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95495
28. 75793 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 94509
29. 75820 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 94545
30. 75827 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 94558
31. 75839 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 94574
32. 76032 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Law Shine 94761
33. 76034 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Law Shine 94763
34. 76035 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Law Shine 94769
35. 76038 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Law Shine 94767
36. 76074 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Law Shine 94817
37. 76283 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Law Shine 94858
38. 76294 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Law Shine 94891
39. 76363 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94124
40. 76474 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94251
41. 79771 Hypericum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97511
42. 79772 Hypericum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97356
43. 79773 Hypericum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Law Shine 97003
44. 82943 Hypericum sp. M. Norsaengsri 12327
45. 83255 Hypericum sp. W. Pongamornkul 4790
46. 90133 Hypericum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 56
47. 90248 Hypericum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 171
48. 98187 Hypericum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 67
49. 112983 Hypericum sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga V1 15
50. 116936 Hypericum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 128
51. 122675 Hypericum sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 145
52. 123257 Hypericum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 251
53. 133598 Hypericum sp. Natdanai Pan-in V 383
54. 136201 Hypericum sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 115
55. 135601 Hypericum sp. T. Shimizu, F. Konta, H. Takahashi 4368
56. 135681 Hypericum sp. Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH 2268

ปิด

QR code