ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 60153
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eragrostis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 5942
Collected date

วันที่เก็บ

10 Aug 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tufted. Spikelets purple. By rocky plate.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Amnat Charoen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

145
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

96    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2212 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 343
2. 3759 Eragrostis sp. W. Nanakorn et al. 3759
3. 6132 Eragrostis sp. W. Nanakorn et al. 6132
4. 6424 Eragrostis sp. W. Nanakorn et al. 6424
5. 6510 Eragrostis sp. W. Nanakorn et al. 6510
6. 11185 Eragrostis sp. L. Averyanov, N.Q. Binh VH 3976
7. 15185 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 856
8. 16695 Eragrostis sp. S. Sasrirat 144
9. 22030 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 1785
10. 22352 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 1922
11. 23611 Eragrostis sp. P. Srisanga 2620
12. 23699 Eragrostis sp. Serm 155
13. 23707 Eragrostis sp. Serm 163
14. 24487 Eragrostis sp. S. Laegaard, M. Norsaengsri, P. Pornpongrungrueng & S. Khoomrathok 21824
15. 24502 Eragrostis sp. S. Laegaard, M. Norsaengsri, P. Pornpongrungrueng & S. Khoomrathok 21842
16. 24512 Eragrostis sp. S. Laegaard, M. Norsaengsri, P. Pornpongrungrueng & S. Khoomrathok 21854
17. 29630 Eragrostis sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070320-10
18. 31504 Eragrostis sp. C. Maknoi 1626
19. 34670 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 3309
20. 34709 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3470
21. 35649 Eragrostis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8492
22. 37874 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 3841
23. 38114 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 3987
24. 38122 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 3995
25. 39572 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4661
26. 39606 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4694
27. 39610 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4698
28. 39646 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4734
29. 39657 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4745
30. 39658 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4746
31. 39750 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4857
32. 39752 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4859
33. 39760 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4867
34. 39773 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4880
35. 39776 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4883
36. 39790 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4897
37. 39800 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4907
38. 39801 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4908
39. 39803 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4910
40. 39810 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4917
41. 40200 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 5388
42. 41164 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 5867
43. 41600 Eragrostis sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 225
44. 41606 Eragrostis sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 232
45. 41426 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4113
46. 41465 Eragrostis sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 003
47. 41834 Eragrostis sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 124
48. 42608 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6093
49. 42836 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 5685
50. 46313 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 3309
51. 46358 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 3368
52. 46757 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 2955
53. 47889 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 7057
54. 50979 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 5467
55. 51277 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 2725
56. 53439 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7435
57. 53718 Eragrostis sp. C. Maknoi 2999
58. 55462 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8450
59. 55774 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 5487
60. 55974 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8589
61. 55978 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8593
62. 58450 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9485
63. 58626 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9661
64. 58632 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9667
65. 63657 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 2401
66. 63758 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 2113
67. 64234 Eragrostis sp. Pooma, R.; Pattharahirantricin, N.; Sirimongkol, S.; Supachok, P. 7588
68. 64721 Eragrostis sp. S. Laegaard with M. Norsaengsri 21720
69. 67399 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 2390
70. 67430 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 2056
71. 67764 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 5822
72. 68440 Eragrostis sp. C. Maknoi 4543
73. 70616 Eragrostis sp. C. Maknoi 2989
74. 70617 Eragrostis sp. C. Maknoi 2991
75. 72419 Eragrostis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094244
76. 72443 Eragrostis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094166
77. 75173 Eragrostis sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2399
78. 76900 Eragrostis sp. W. Tanming 674
79. 80185 Eragrostis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, S. Watthana, W. La-ongsri, K. Fujikawa & U. Baba M1-1
80. 80485 Eragrostis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-300
81. 82173 Eragrostis sp. C. Maknoi 7765
82. 82211 Eragrostis sp. P. Phaosrichai 144
83. 82486 Eragrostis sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097449
84. 82487 Eragrostis sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097928
85. 83268 Eragrostis sp. C. Maknoi 7785
86. 84697 Eragrostis sp. K. Kertsawang 3478
87. 87562 Eragrostis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-402
88. 87571 Eragrostis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-411
89. 92461 Eragrostis sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3933
90. 95544 Eragrostis sp. N. Muangyen 1741
91. 106006 Eragrostis sp. W. Pongamornkul 6482
92. 123277 Eragrostis sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-271
93. 130634 Eragrostis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 911
94. 137113 Eragrostis sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103346
95. 138835 Eragrostis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3714
96. 140689 Eragrostis sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe - 101539

ปิด

QR code