ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 60565
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Microsorum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Polypodiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Mang 88098
Collected date

วันที่เก็บ

3 Jan 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Forest edge.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

23    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 42362 Microsorum sp. Li Yan-hui 20373
2. 50905 Microsorum sp. S. Watthana 3638
3. 56808 Microsorum sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1998
4. 59202 Microsorum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9739
5. 60535 Microsorum sp. Ling Shein Mang 88140
6. 71633 Microsorum sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91073
7. 80062 Microsorum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97817
8. 80086 Microsorum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97880
9. 84223 Microsorum sp. S. Watthana, W. La-ongsri 4090
10. 86419 Microsorum sp. M. Wongnak 310
11. 91229 Microsorum sp. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan, P. Tatiya 3667
12. 92076 Microsorum sp. S. Saengvirotjanapat 655
13. 94484 Microsorum sp. N. Muangyen 1611
14. 103956 Microsorum sp. Nittaya Sangwan 47
15. 103992 Microsorum sp. Nittaya Sangwan 83
16. 104123 Microsorum sp. Saitan Sariya 97
17. 116792 Microsorum sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 415
18. 116822 Microsorum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 14
19. 117652 Microsorum sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 22
20. 122868 Microsorum sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 338
21. 122869 Microsorum sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 339
22. 132955 Microsorum sp. Supalak Pumikong 2019 164
23. 136110 Microsorum sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 24

ปิด

QR code