ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 6341
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dichroa febrifuga Lour.
Family name

ชื่อวงศ์

Hydrangeaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 6341
Collected date

วันที่เก็บ

2 May 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

37    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 10430 Dichroa febrifuga Lour. P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 107
2. 11110 Dichroa febrifuga Lour. L. Averyanov 2493
3. 11138 Dichroa febrifuga Lour. L. Averyanov 3391
4. 12850 Dichroa febrifuga Lour. P. Srisanga 380
5. 13662 Dichroa febrifuga Lour. P. Suksathan 1432
6. 15187 Dichroa febrifuga Lour. P. Srisanga 902
7. 14436 Dichroa febrifuga Lour. P. Srisanga 729
8. 14888 Dichroa febrifuga Lour. S. Watthana, S. Intamusik, P. Suksathan 428
9. 15507 Dichroa febrifuga Lour. M. Wongnak 59
10. 20007 Dichroa febrifuga Lour. C. Maknoi 56
11. 21669 Dichroa febrifuga Lour. S. Watthana 1461
12. 29147 Dichroa febrifuga Lour. NULL
13. 30607 Dichroa febrifuga Lour. P. Suksathan 4227
14. 31910 Dichroa febrifuga Lour. Pranee Palee 991
15. 38847 Dichroa febrifuga Lour. C. Maknoi 2517
16. 43114 Dichroa febrifuga Lour. Wang Hong 8333
17. 47189 Dichroa febrifuga Lour. Chusie KY 235
18. 51014 Dichroa febrifuga Lour. W. Pongamornkul 2620
19. 53473 Dichroa febrifuga Lour. Yin-Jiangtao 1298
20. 60308 Dichroa febrifuga Lour. Wang Hong 8333
21. 63366 Dichroa febrifuga Lour. Zhou-Shishun 7567
22. 69279 Dichroa febrifuga Lour. Zhou-Shishun 6906
23. 71945 Dichroa febrifuga Lour. Ratchuporn Spanuchat s.n.
24. 75075 Dichroa febrifuga Lour. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2513
25. 75218 Dichroa febrifuga Lour. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2264
26. 84189 Dichroa febrifuga Lour. W. Pongamornkul 4975
27. 85709 Dichroa febrifuga Lour. W. Pongamornkul 5050
28. 93617 Dichroa febrifuga Lour. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5800
29. 94533 Dichroa febrifuga Lour. N. Muangyen 1660
30. 95748 Dichroa febrifuga Lour. W. Pongamornkul 6032
31. 111461 Dichroa febrifuga Lour. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 409
32. 122748 Dichroa febrifuga Lour. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 218
33. 124792 Dichroa febrifuga Lour. N. Muangyen 3369
34. 129321 Dichroa febrifuga Lour. Akharasit Bunsongthae 177
35. 133594 Dichroa febrifuga Lour. Natdanai Pan-in V 379
36. 138658 Dichroa febrifuga Lour. Natdanai Pan-in 533
37. 139430 Dichroa febrifuga Lour. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 2009

ปิด

QR code