ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 61191
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt
Family name

ชื่อวงศ์

GESNERIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Man 088006
Collected date

วันที่เก็บ

16 Dec 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

David J. Middleton
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Along stream. Shrub. Fruits white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

36    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 248 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt W. Nanakorn et al. 248
2. 2570 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt W. Nanakorn et al. 2570
3. 3069 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt W. Nanakorn et al. 3069
4. 3837 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt W. Nanakorn et al. 3837
5. 5155 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt W. Nanakorn et al. 5155
6. 9221 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt W. Nanakorn et al. 9221
7. 9467 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt W. Nanakorn et al. 9467
8. 10528 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 189
9. 11346 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt W. Pongamornkul 123
10. 11575 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt S. Watthana 148
11. 11726 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt W. Nanakorn et al. 11726
12. 12464 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt P. Suksathan 1359
13. 12543 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt P. Srisanga 304
14. 14444 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt P. Srisanga 737
15. 16272 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt P. Srisanga 1129
16. 21021 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt M. Norsaengsri 1594
17. 21172 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt P. Srisanga & C. Maknoi 2046
18. 23202 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt P. Srisanga 2582
19. 35495 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8318
20. 35773 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt C. Maknoi 1705
21. 37369 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt J.F. Maxwell 06-781
22. 37676 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt J.F. Maxwell 06-619
23. 38828 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt C. Maknoi 2498
24. 48764 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt Shunsuke Tsugaru T-61786
25. 50538 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt Li-Jianwu Cx00213
26. 51110 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt W. Pongamornkul 2716
27. 55393 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt M. Norsaengsri & N. Tathana 8350
28. 56170 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt M. Norsaengsri & N. Tathana 8940
29. 59939 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2097
30. 75120 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2336
31. 75445 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095102
32. 76375 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094286
33. 85837 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt M. Norsaengsri 12490
34. 113225 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3919
35. 114287 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4489
36. 117964 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-334

ปิด

QR code