ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 61530
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Viburnum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CAPRIFOLIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Man 087083
Collected date

วันที่เก็บ

12 Feb 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Semi-evrgreen forest, edge. Tree. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

77    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2483 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 2483
2. 1798 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 1798
3. 1835 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 1835
4. 3647 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 3647
5. 4422 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 4422
6. 4490 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 4490
7. 4628 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 4628
8. 5389 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 5389
9. 5517 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 5517
10. 5874 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 5874
11. 6137 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 6137
12. 6149 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 6149
13. 7102 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 7102
14. 7119 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 7119
15. 7948 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 7948
16. 8326 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 8326
17. 8645 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 8645
18. 8939 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 8939
19. 9556 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 9556
20. 9853 Viburnum sp. S. Watthana & S. Siriphum 42
21. 10363 Viburnum sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 40
22. 10364 Viburnum sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 41
23. 10410 Viburnum sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 87
24. 11449 Viburnum sp. W. Pongamornkul 173
25. 12206 Viburnum sp. W. La-ongsri 39
26. 12873 Viburnum sp. P. Srisanga 403
27. 12909 Viburnum sp. P. Srisanga 439
28. 14860 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 14860
29. 16135 Viburnum sp. P. Suksathan 1999
30. 16470 Viburnum sp. P. Suksathan 2143
31. 16528 Viburnum sp. P. Suksathan 2201
32. 18132 Viburnum sp. P. Srisanga 1685
33. 18838 Viburnum sp. W. Pongamornkul 548
34. 19330 Viburnum sp. M. Norsaengsri 1209
35. 20556 Viburnum sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1455
36. 22489 Viburnum sp. P. Srisanga 2328
37. 22567 Viburnum sp. P. Srisanga 2406
38. 23605 Viburnum sp. P. Srisanga 2614
39. 23615 Viburnum sp. P. Srisanga 2624
40. 25603 Viburnum sp. C. Maknoi 639
41. 29127 Viburnum sp. S. Watthana & H. Kurzweil 2180
42. 29276 Viburnum sp. S. Watthana 2275
43. 30622 Viburnum sp. P. Suksathan 4242
44. 47025 Viburnum sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 246
45. 50052 Viburnum sp. M.N. Tamura T-60208
46. 50266 Viburnum sp. H. Takahashi T-62521
47. 50281 Viburnum sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52191
48. 50906 Viburnum sp. S. Watthana 3639
49. 56384 Viburnum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9021
50. 58808 Viburnum sp. Zhou-Shishun 3794
51. 60020 Viburnum sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2180
52. 61962 Viburnum sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087338
53. 60873 Viburnum sp. Ling Shein Man 087261
54. 61923 Viburnum sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087354
55. 61934 Viburnum sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087341
56. 61961 Viburnum sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087339
57. 66491 Viburnum sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3310
58. 67078 Viburnum sp. W. Pongamornkul 3660
59. 67086 Viburnum sp. W. Pongamornkul 3668
60. 75225 Viburnum sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2253
61. 79406 Viburnum sp. Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 203
62. 79593 Viburnum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097456
63. 80394 Viburnum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-209
64. 80478 Viburnum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-293
65. 84221 Viburnum sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4087
66. 86818 Viburnum sp. C. Glamwaewwong 112/58
67. 88237 Viburnum sp. W. Pongamornkul 5243
68. 89246 Viburnum sp. C. Maknoi 4040
69. 94183 Viburnum sp. W. Pongamornkul 5883
70. 94216 Viburnum sp. W. Pongamornkul 5916
71. 95147 Viburnum sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-186
72. 95601 Viburnum sp. W. Pongamornkul 5962
73. 104582 Viburnum sp. W. Pongamornkul 6359
74. 104593 Viburnum sp. W. Pongamornkul 6370
75. 105917 Viburnum sp. W. Pongamornkul 6393
76. 106810 Viburnum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 530
77. 107561 Viburnum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-348

ปิด

QR code