ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 61818
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Croton roxburghii N.P. Balakr.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Man 087009
Collected date

วันที่เก็บ

6 Feb 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Semi-evergreen forest, roadside. Tree. Flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

51    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 10513 Croton roxburghii N.P. Balakr. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 173
2. 5997 Croton roxburghii N.P. Balakr. W. Nanakorn et al. 5997
3. 10657 Croton roxburghii N.P. Balakr. W. Nanakorn et al. 10657
4. 8017 Croton roxburghii N.P. Balakr. W. Nanakorn et al. 8017
5. 8675 Croton roxburghii N.P. Balakr. W. Nanakorn et al. 8675
6. 8770 Croton roxburghii N.P. Balakr. W. Nanakorn et al. 8770
7. 14124 Croton roxburghii N.P. Balakr. S. Watthana 275
8. 27218 Croton roxburghii N.P. Balakr. P. Suksathan 3871
9. 29277 Croton roxburghii N.P. Balakr. S. Watthana 2276
10. 33091 Croton roxburghii N.P. Balakr. Warintorn K. 07-075
11. 33092 Croton roxburghii N.P. Balakr. Warintorn K. 07-076
12. 31221 Croton roxburghii N.P. Balakr. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2896
13. 31222 Croton roxburghii N.P. Balakr. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2897
14. 32167 Croton roxburghii N.P. Balakr. J.F. Maxwell 06-164
15. 33034 Croton roxburghii N.P. Balakr. Warintorn K. 07-018
16. 34822 Croton roxburghii N.P. Balakr. S. Chongko 652
17. 36324 Croton roxburghii N.P. Balakr. W. Pongamornkul 2271
18. 36914 Croton roxburghii N.P. Balakr. P. Srisanga with C. Maknoi & P. Panyachan 3130
19. 38633 Croton roxburghii N.P. Balakr. W. Pongamornkul 2483
20. 38982 Croton roxburghii N.P. Balakr. W. Pongamornkul 2327
21. 39407 Croton roxburghii N.P. Balakr. M. Norsaengsri 4493
22. 39584 Croton roxburghii N.P. Balakr. M. Norsaengsri 4673
23. 39842 Croton roxburghii N.P. Balakr. M. Norsaengsri 4949
24. 46316 Croton roxburghii N.P. Balakr. M. Norsaengsri 3312
25. 48121 Croton roxburghii N.P. Balakr. W. Boonprakop 0130
26. 53037 Croton roxburghii N.P. Balakr. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7609
27. 55751 Croton roxburghii N.P. Balakr. M. Norsaengsri & N. Tathana 8551
28. 55938 Croton roxburghii N.P. Balakr. J.F. Maxwell 12-38
29. 58059 Croton roxburghii N.P. Balakr. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9161
30. 60546 Croton roxburghii N.P. Balakr. Ling Shein Man 088125
31. 61813 Croton roxburghii N.P. Balakr. Ling Shein Man 087018
32. 62771 Croton roxburghii N.P. Balakr. M. Norsaengsri 9983
33. 65441 Croton roxburghii N.P. Balakr. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2654
34. 65709 Croton roxburghii N.P. Balakr. M. Norsaengsri 10201
35. 65517 Croton roxburghii N.P. Balakr. K. Srithi 37
36. 66737 Croton roxburghii N.P. Balakr. C. Maknoi 4231
37. 67470 Croton roxburghii N.P. Balakr. M. Norsaengsri et al. 0025
38. 67034 Croton roxburghii N.P. Balakr. W. Pongamornkul 3616
39. 69060 Croton roxburghii N.P. Balakr. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 682
40. 71699 Croton roxburghii N.P. Balakr. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091145
41. 78004 Croton roxburghii N.P. Balakr. C. Maknoi 5201
42. 81280 Croton roxburghii N.P. Balakr. C. Maknoi 7462
43. 83145 Croton roxburghii N.P. Balakr. W. Pongamornkul 4680
44. 85087 Croton roxburghii N.P. Balakr. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3322
45. 89163 Croton roxburghii N.P. Balakr. N. Muangyen 754
46. 92010 Croton roxburghii N.P. Balakr. K. Kertsawang 3575
47. 94817 Croton roxburghii N.P. Balakr. Chusie & K. Srithi PK018
48. 95016 Croton roxburghii N.P. Balakr. Chusie & Trithip Sukho MHR008
49. 98205 Croton roxburghii N.P. Balakr. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-085
50. 98517 Croton roxburghii N.P. Balakr. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-397
51. 106300 Croton roxburghii N.P. Balakr. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 755

ปิด

QR code