ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 61879
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hypericum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

HYPERICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Man 087266
Collected date

วันที่เก็บ

25 Mar 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen forest, shade. Shrub. Fruits black dry.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

56    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 16262 Hypericum sp. P. Srisanga 1119
2. 17620 Hypericum sp. P. Srisanga 1399
3. 20975 Hypericum sp. P. Srisanga 1987
4. 21578 Hypericum sp. P. Suksathan s.n.
5. 36365 Hypericum sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3008
6. 37044 Hypericum sp. P. Suksathan 4613
7. 58267 Hypericum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8812
8. 58269 Hypericum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8814
9. 59446 Hypericum sp. Romklao Botanical Garden 0052/2553
10. 60276 Hypericum sp. Zhou Shishun 2790
11. 60514 Hypericum sp. Ling Shein Man 088169
12. 60760 Hypericum sp. Law Shein 088270
13. 60905 Hypericum sp. Ling Shein Man 087743
14. 60962 Hypericum sp. Ling Shein Man 087825
15. 61105 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086546
16. 61310 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086824
17. 61311 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086823
18. 61357 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086786
19. 61358 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086785
20. 66116 Hypericum sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10360
21. 68890 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089538
22. 69003 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089460
23. 69173 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089259
24. 71762 Hypericum sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091214
25. 72840 Hypericum sp. M. Norsaengsri 10953
26. 75388 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095495
27. 75399 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095508
28. 76074 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094817
29. 76474 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094251
30. 75793 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094509
31. 75820 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094545
32. 75827 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094558
33. 75839 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094574
34. 76032 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094761
35. 76034 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094763
36. 76035 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094769
37. 76038 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094767
38. 76283 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094858
39. 76294 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094891
40. 76363 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094124
41. 79771 Hypericum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097511
42. 79772 Hypericum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097356
43. 79773 Hypericum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097003
44. 82943 Hypericum sp. M. Norsaengsri 12327
45. 83255 Hypericum sp. W. Pongamornkul 4790
46. 90133 Hypericum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-56
47. 90248 Hypericum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-171
48. 98187 Hypericum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-067
49. 112983 Hypericum sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-15
50. 116936 Hypericum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-128
51. 122675 Hypericum sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-145
52. 123257 Hypericum sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-251
53. 133598 Hypericum sp. Natdanai Pan-in V 383
54. 135601 Hypericum sp. T. Shimizu, F. Konta, H. Takahashi 4368
55. 135681 Hypericum sp. Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH- 2268
56. 136201 Hypericum sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 115

ปิด

QR code